VŠLG
MENU

Konference – Pokrokové metody v logistice

27.04.2015

Pokrokové metody v logistice

Na konferenci bylo předneseno 15 referátů o výzkumných problémech, které studentům přidělili zkušení profesoři a docenti. Svou mladou erudici rozpracovali zadané témata do významných výzkumných projektů, z nichž se některé stanou progresivním programem vývoje Evropské unie.

Mezi nejzajímavější referáty lze započíst projekt do vzdálenější budoucnosti což je studie
pro přípravu života lidí na Marsu s využitím energetického potenciálu jeho měsíců, nebo projekt
na kratší dobu a to je podzemní doprava materiálů v Evropě, kdy je záměrem šetřit životní prostředí tím, že to co je možné se umístí pod povrch země a místo velkého množství kamiónu na cestách
se bude velkou rychlostí dopravovat zboží velkou potrubní poštou. Například ovoce z jihu Evropy se na pultech prodejců ve Švédsku octne bez chlazení prakticky úplně čerstvé. Pak budeme moci skutečně říci, že dostaneme na stůl čerstvé ryby z řek a moří v Evropě.

Budou také, ale reálnější a ekonomicky výhodné a životnímu prostředí přijatelné projekty, z nichž za zmínku stojí návrh na využití intermodální přepravy, kdy se řeší jak navázat ekonomicky výhodnou přepravu zboží vlakem a kamióny, aby se optimálně využila kapacita těchto dopravních prostředků. Dále je také zajímavý příspěvek zaměřený na nastupující čtvrtou průmyslovou revoluci a ta je založena na důsledném využívání informačního systému zaměřeného na využití internetu věcí a internetu služeb, kdy se postupně i kybernetické systémy budou chovat jako rozumné – smart systémy.

Možná málo kdo ví, že i náš významný fyzikální chemik Jaroslav Heyrovský, začínal jako mladý asistent a na pokyn svého profesora, řešil měření povrchového napětí na kapce kapaliny a po velkém pracovním úsilí se stal prvním českým laureátem Nobelovy ceny.

Možná, že i mezi přednášejícími na této konferenci vznikne základ nějakého významného objevu.

Perspektiva rozvoje výzkumných a vývojových prací v oblasti dopravní logistiky je ohromná
a příkladem pravidelné výměny zkušeností výzkumníků v této oblasti bude tato první konference zasvěcená oblasti, která zatím byla ve stínu jiných oborů.