VŠLG
MENU

Konference – Pokrokové metody v logistice 2017

18.04.2017

Konferenci byla slavnostně zahájena j.m. rektorem VŠLG docentem Hlavoňem. Jeho úvodní vystoupení přešlo do odborného, zaměřeného na krizové řízení. Pak následovaly jednotlivé přihlášené příspěvky:

 • Industry 4.0 je vyvolán přirozeným vývojem techniky (prof. Vladimír Strakoš)
 • Aplikační potenciál rozšířené reality v logistice (Bc. Filip Snížek, doc. Oldřich Kodym)
 • Logistické technologie v kontextu Průmyslu 4.0 (doc. Zdeněk Čujan)
 • Kazachstán – země stepí, hor a pouští (Kanagat Marat – Erasmus student z Wroclawi)
 • 3D tisk v logistice (Ing. Lukáš Kubáč)
 • Výzkum ukazatelů pro hodnocení provozu automatizovaných logistických systémů (Ing. Hana Neradilová)
 • Uplatnění železniční dopravy v logistice (Ing. Blanka Kalupová)
 • Analýza mobility pracovní síly v regionu (Mgr. Kamil Peterek, Ing. Libor Kavka, Ph.D., Ing. Michal Turek, Ph.D.)
 • Zvýšení efektivity využívání programu Tecnomatix Plant Simulation pro tvorbu simulačních modelů logistických a technologických procesů (Ing. Matúš Hegeduš, prof. Gabriel Fedorko)
 • Využití environmentálního manažerského účetnictví v odpadovém hospodářství obce (Ing. Jana Švarcová)
 • Doprava a životní prostředí – kontejnerová železniční přeprava (Ing. Michal Novák)
 • Postupy při letecké přepravě specifického nákladu (Ing. Juraj Vagner, PhD.)
 • Automatická identifikace v automobilovém průmyslu (Ing. Jakub Unucka, doc. Oldřich Kodym)

Texty jednotlivých prezentovaných příspěvků budou postupně uveřejněny v připravovaných běžných číslech internetového časopisu Acta Logistica Moravica (ISSN 1804-8315).

Na základě pozitivního hodnocení přednesených příspěvků jak odbornou veřejností, studenty VŠLG tak i jednotlivými přednášejícími považují organizátoři konference Pokrokové metody v logistice právě proběhlý ročník za úspěšný. Organizátorům i autorům příspěvků za to patří poděkování. Další setkání proběhne opět na jaře příštího roku.

doc. Oldřich Kodym

vedoucí Katedry magisterského studia

Fotogalerie…