VŠLG
MENU

Konference Pokrokové metody v logistice

15.07.2020

Konference Pokrokové metody v logistice je tradičním každoročním setkáním odborníků v logistice jak z firemní, tak i z akademické sféry. Letošní ročník se v původním jarním termínu nemohl uskutečnit, proto jsme konferenci přesunuli na začátek podzimu. Zveme všechny zájemce 14. října k účasti ať už aktivní, s příspěvkem, nebo pasivní, k vyslechnutí nových myšlenek. Bližší informace naleznete v letáku.

Litujeme, že s ohledem na stávající pandemickou situaci a přijatá opatření můžeme konferenci realizovat pouze elektronicky. Příspěvky budou publikovány v časopise Acta Logistica Moravica.

Za organizační výbor

doc. Oldřich Kodym