VŠLG
MENU

Když se klávesnice může stát zbraní

13.08.2019

Naši absolventi působí na důležitých pozicích ve firmách. Ing. Jozef Šereg, DiS. zpracoval a obhájil diplomovou práci s tématem Zabezpečení informačního systému dopravní firmy. Tím úspěšně ukončil magisterské studium na VŠLG, které absolvoval v kombinované formě. Téma jeho diplomové práce bylo úzce spojeno s jeho pracovním zaměřením. Své znalosti a dovednosti z firmy rozšířil o to, co získal v rámci studia oboru Logistika, a aplikoval je v rámci plnění konkrétních pracovních povinností. V tomto případě šlo o důležitou oblast bezpečnosti informačních systémů. Naplňování bezpečnostních požadavků i standardů je nezbytné ve všech oblastech, logistiku a dopravu nevyjímaje.

Vysoká škola logistiky je potěšena, že mateřská firma Ing. Šerega – Dopravní podnik hlavního města Prahy mu dala prostor, aby představil svou profesní oblast zájmu, která byla i tématem jeho diplomové práce. Rozhovor s Ing. Šeregem naleznete v časopise zaměstnanců Dopravního podniku hl. m. Prahy DP Kontakt na stranách 38 a 39. S ohledem na citlivost zpracovaného tématu pro zaměstnavatele je zveřejnění plného textu diplomové práce odloženo. Ing. Šereg vystudoval bakalářský obor Informační management (dnes Informatika pro logistiku) a magisterský obor Logistika.

Foto převzato z http://www.dpp.cz/download-file/18200/novy-soubor.pdf.

Oldřich Kodym