VŠLG
MENU

Ing. Michal Bílý přijal pozvání VŠLG a představil GS1 Czech Republic

10.12.2018

Přednáška Ing. Michala Bílého byla zaměřena na organizaci GS1, systém GS1 (kdo jsme a proč to děláme?), základní pojmy, standardní nosiče dat a standardy systému GS1 v logistice.

Přednáška se uskutečnila 12. prosince 2018 od 11 hodin v posluchárně 104, VŠLG v Přerově.

Ing. Michal Bílý je provozním ředitelem GS1 Czech, jeho odborným záběrem je metodika Systému GS1, řízení podpory uživatelů, poradenství v oblasti sledovatelnosti.

Organizace GS1 je se svými více než 110 lokálními členy neutrální, neziskovou mezinárodní společností. GS1 těsně spolupracuje se společenstvím obchodních partnerů a průmyslových organizací, státní správou a technologickými providery. Jejím cílem je řešení obchodních potřeb partnerů v oblasti přípravy a implementace globálních standardů. Řídí vývoj, údržbu a zavádění globálních standardů a standardních řešení pro vyšší efektivitu a přehlednost logistického řetězce napříč různými sektory.

Pozvánka

doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym, Katedra magisterského studia