VŠLG
MENU

VŠLG se podílí na projektu TAČR

09.09.2021

Ing. et Ing. Iveta Dočkalíková, Ph.D. se podílí na projektu TAČR v oblasti Hodnocení dopadu systémových změn ve vysokém školství od roku 2016. Cílem projektu je zjistit (ověřit), jakým způsobem ovlivnily změny, způsobené novou legislativní úpravou v některých segmentech vysokého školství, nastavení studijních programů a také zjistit dopady na hlavní aktéry, tj. na vysoké školy.