VŠLG
MENU

Informace o Olomouckém dopravním fóru

29.06.2017

V úterý 26. 9. 2017 se uskutečnilo Olomoucké dopravní fórum k aktuálním tématům silniční, železniční a veřejné hromadné dopravy v Olomouckém kraji. Po úvodních slovech byly prezentovány příspěvky řečníků. V rámci silniční dopravy byly příspěvky zaměřeny především na dokončení výstavby dálnic D1 a D35 a budování obchvatů měst. V rámci železniční dopravy se příspěvky týkaly modernizace železničních tratí, rekonstrukce nádražních budov a jejich využití soukromými subjekty. U veřejné hromadné dopravy se příspěvky zabývaly Integrovaným dopravním systémem Olomouckého kraje. Následně probíhala k uvedeným tématům řízená diskuze, která byla rozšířena o problematiku zákazu průjezdu jízdních souprav ve městech a koordinace oprav pozemních komunikací a železničních tratí.

Odkaz pro více informací ….