VŠLG
MENU

I logistika může být zelená

20.10.2021

Mezinárodní sympozium o vodě, ekologii a životním prostředí (ISWEE) je každoročně pořádané sympozium, jehož cílem je poskytnout mezinárodní fórum pro akademiky, vědce, odborníky z celého světa v oblasti vody, ekologie a životního prostředí k výměně nejnovějších myšlenek, teoretických a praktických výsledků výzkumu. Na programu má hlavní přednášky, vyzvané přednášky, ústní prezentace a posterové prezentace.

Vysoká škola logistiky přispěla svým zpracovaným tématem Possibilities for shifting goods from road to rail freight transport in the Czech Republic autorů prof. Cempírek, doc. Kodym a Dr. Turek do sekce Udržitelný rozvoj a společnost. Tato sekce proběhla pod předsednictvím  Dr. Memona z London South Bank University. Celkem na sympoziu zaznělo více než 100 příspěvků.

 

 

 

 

 

 

 

 

doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym
prorektor pro vzdělávání