VŠLG
MENU

Hledáme zaměstnání v logistice

18.02.2019

Dne 19. 2. 2019 se uskutečnila v prostorách Vysoké školy logistiky o.p.s. akce s názvem Hledáme zaměstnání v logistice.

Akce byla zacílena zejména na studenty absolventských ročníků. Tedy pro studenty 3. ročníků bakalářského studia a 2. ročníku navazujícího magisterského studia Vysoké školy logistiky o.p.s., kteří zanedlouho dokončí své vysokoškolské studium a budou se chtít uplatnit na trhu práce. Závěrečné ročníky se této akce účastnily v rámci své výuky. Studenti ostatních ročníků se účastnili individuálně.

Studenti měli možnost se setkat se zástupci různých firem působících v oblasti logistiky a oblastí přidružených. Cílem této akce je každoročně zprostředkovat studentům kontakt s firmami, které mají zájem spolupracovat s akademickou obcí a mají zájem zprostředkovat studentům a absolventům Vysoké školy logistiky o.p.s. zaměstnání či praxi v oboru jejich studia.

Akce se uskutečnila v učebnách 410 a 411. Celkem se jí zúčastnilo 13 firem, které měly prezentační stánky. Zúčastněné firmy se prezentovaly studentům Vysoké školy logistiky o.p.s. prostřednictvím prezentací a propagačních materiálů. V každé učebně přednesly 4 firmy své prezentace, ostatní firmy prezentovaly svou činnost pouze prostřednictvím individuálních konzultací se studenty.

Zástupci jednotlivých firem představili studentům firmy, jež sami reprezentovali, dále studentům zprostředkovali informace o možnostech zaměstnání, brigád, stáží, trainee programů atd. V neposlední řadě se studenti mohli informovat o tématech pro psaní svých závěrečných prací pro účely konkrétní firmy – řešení reálných problémů praxe. Studenti měli také možnost přecházet mezi učebnami, mohli si vyslechnout prezentace firem dle svého zájmu a měli možnost konzultovat u prezentačních stánků se zástupci jednotlivých firem.

Firmy, které se zúčastnily letošního 5. ročníku akce Hledáme zaměstnání v logistice:

Armáda ČR, Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., DHL Express (Czech Republic) s.r.o., Geis CZ s.r.o., HARTMANN – RICO a.s., HOPI s.r.o., KARAT Software a.s., Kühne + Nagel, spol. s r.o., MUBEA – HZP s.r.o., Partners Financial Services a.s., PPL CZ s.r.o., SŽDC, s.o., Úřad práce ČR.