VŠLG
MENU

Hledáme zaměstnání v logistice – 25. 4. 2018

10.04.2018

Akce „Hledáme zaměstnání v logistice“ byla zacílena zejména na studenty absolventských ročníků, jak již její samotný název napovídá. Studenti měli možnost se setkat se zástupci různých firem působících v oblasti logistiky a oblastí přidružených. Cílem této akce je každoročně zprostředkovat studentům kontakt s firmami, které mají zájem spolupracovat s akademickou obcí a mají zájem zprostředkovat studentům a absolventům Vysoké školy logistiky o.p.s. zaměstnání či praxi v oboru jejich studia.

Této akce se letos zúčastnili studenti všech ročníků Vysoké školy logistiky o.p.s. a 11 firem, z toho 8 firem s aktivní účastí. Např. se jednalo o firmy ČD Cargo, DHL, HARTMANN, HOPI a Mubea.

Zástupci jednotlivých firem představili studentům firmy, jež sami reprezentovali, dále studentům zprostředkovali informace o možnostech zaměstnání, brigád, stáží, trainee programů atd. V neposlední řadě se studenti mohli informovat o psaní svých závěrečných prací pro účely konkrétní firmy – řešení reálných problémů praxe.