VŠLG
MENU

Gaudeamus Slovakia v Nitře

12.10.2015

III. ročník Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Slovakia v Nitře

Veletrh probíhal v prostorách výstaviště Agrokompex Nitra ve dnech 14. a 15. října 2015. Na veletrhu bylo zastoupeno 234 vystavovaných vysokých škol a fakult z toho 62 vystavovatelů ze zahraničí mimo Českou republiku. Zúčatnili se vystavovatelé ze Slovenské republiky, České repubiky, Velké Británie, Holandska, Dánska a Švýcarska. Bylo zastoupeno více jak 3000 studijních oborů. Veletr po dobu dvou dnů od 14. 10. 2015 do 15. 10. 2015 navštívilo více jak 4 775 návštěvníků a z toho více ja 108 výchovných poradců a pedagogů středních škol.