VŠLG
MENU

Exkurze studentů ze SPŠ Přerov na půdě naší školy

19.03.2019

Dnes nás navštívili studenti 3. ročníku ze Střední průmyslové školy v Přerově.  Studenty na škole přivítal prorektor pan Ing. Libor Kavka, Ph.D. Studenti navštívili dvě nové laboratoře praktické výuky. V laboratoři automatické identifikace se seznámili s využíváním RFID prostředků a čárových kódů v logistických procesech a při přepravě zboží. Zároveň si na počítačových simulátorech ověřili provoz železniční dopravy a praktické využití identifikace přepravovaných ISO kontejnerů prostřednictvím RFID technologie. V laboratoři dopravních systémů si prohlédli model, který představuje dopravní systémy silniční, železniční, vodní a letecké dopravy ve vzájemném propojení. Laboratoř je zaměřena také na simulaci řízení dopravy a studenti si tak mohli na praktických ukázkách ověřit řízení silniční a železniční dopravy.