VŠLG
MENU

Dotazník k dopadům pandemie Covid-19

22.06.2021

Vážené studentky, studenti.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyzvalo vysokoškolskou komunitu ke zpětné vazbě dopadů pandemie Covid-19 formou dotazníkového šetření.

Zde je odkaz na dotazník pro vás, studenty, a zde výzva MŠMT. Here is link to questionnaire in English.

Končící akademický rok byl výrazně jiný, jež akademické roky předchozí (s výjimkou části minulého letního semestru). Děkuji kolegům i vám, studentům, že se podařilo naplnit ve výuce jednotlivých předmětů jejich cíle. Ani odborná úroveň státních závěrečných zkoušek nebyla ovlivněna. Navíc se ukázalo, že logistika, jejíž znalost předáváme našim studentům, výrazně ovlivňuje veškeré dění.

Přesto ale všichni cítíme, že významné omezení společenského rozměru života (nejen toho vysokoškolského) společnosti neprospívá a dopady se projevují i v nečekaných oblastech. Výuka ve škole (byť technického zaměření) nemůže být o společenský kontakt ochuzena. Věnujte tedy prosím trochu svého času odpovědím na otázky v dotazníku. Ať jsou příští rozhodnutí více odborná než politická.

Ještě jednou děkuji za to, že jste aktivně přijali změny, ke kterým muselo s ohledem na přijímaná rozhodnutí v uplynulých měsících dojít. Myslím, že škola bez studentů, bez jejich přímého kontaktu ve výuce, na přednáškách, na cvičeních, na praxích a kdekoliv jinde, není to, co všichni chceme.

Akademičtí pracovníci vyplňují svůj dotazník také.

Doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym
prorektor pro vzdělávání