VŠLG
MENU

prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.

prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.

Místnost: 303

Profesor

Odborné zaměření

 • Systémové inženýrství
 • Kybernetická bezpečnost
 • Aplikace umělé inteligence
 • Řízení systémů pomocí aktivizace mozkových center (EEG / BCI)

Vzdělání a odborný růst

 • 2016    Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, profesor v oboru Systémové inženýrství a informatika
 • 2006    Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, docent v oboru Management a ekonomika podniku
 • 2000    Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, obor Pedagogika, odborné zaměření: informační a vzdělávací technologie
 • 1993    Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, studijní obor Výpočetní technika
 • 1988    Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, studijní obor Matematika – Základy techniky (zaměření oboru na elektrotechniku a výpočetní techniku).
 • 1983    Gymnázium ve Šternberku (přírodovědná větev se zaměřením na matematiku a fyziku)

Praxe:

 • 2016-dosud – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav informatiky a umělé inteligence, profesor, ředitel ústavu
 • 2010-2016 – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav informatiky a umělé inteligence, docent, ředitel ústavu
 • 2008-2009 – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav aplikované informatiky, docent.
 • 2005-2007 – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav informatiky a statistiky, docent, zástupce ředitele ústavu
 • 2001-2005 – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav informatiky a statistiky, odborný asistent
 • 1989-2000 – Paralelní působení na základních, středních a vysokých školách v ČR (např. Katedra informatiky a počítačů, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita)
 • 1988-1989 – Základní vojenská služba

Studijní pobyty:

 • 2016    European University of Cyprus, Department of Computer Science and Engineering, Kypr, týdenní výukový pobyt v rámci projektu Erasmus
 • 2014    University of Texas at El Paso, USA – Texas, odborná stáž a10 denní výukový pobyt, zvaný cyklus přednášek na katedrách Computer Science a Social Engineering v rámci vzájemné odborné spolupráce
 • 2009    Fakulta špeciálneho inžinierstva, Žilinská univerzita v Žilině, týdenní výukový pobyt v rámci projektu Erasmus
 • 2006    Instituto Superior De Contabilida e Administracao do Porto, Portugalsko, týdenní výukový pobyt v rámci projektu Erasmus
 • 2005    Instituto Superior D. Alfonso III., Loulee, Portugalsko, týdenní výukový pobyt v rámci projektu Erasmus
 • 2003    Savonia university of Applied Sciences Varkaus, Kuopio Polytechnic, Finsko, týdenní výukový pobyt v rámci projektu Erasmus
 • 1998    Umea University, Institute of Technology, Švédsko, odborná stáž v rámci projektu TEMPUS