VŠLG
MENU

Ing. Mgr. Michal Sedláček, Ph.D.

Ing. Mgr. Michal Sedláček, Ph.D.

Místnost: 204A

Předseda AS, Odborný asistent

Odborné zaměření

 • Optimalizace logistických procesů s využitím simulačních modelů
 • Obalová technika a identifikační systémy v logistice
 • Informační a komunikační technologie
 • Fyzika v teorii i praxi

Projekty:

 • Název projektu: Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu.(2012-2014)Pozice: Odborný garantRegistrační číslo:CZ.1.07/2.2.00/28.0115.
 • Název projektu: Ekonom – nové formy výuky ekonomických odborných předmětů. (2012-2013)Pozice: Lektor didaktik. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/14.0170.
 • Název projektu: Standardizace ICT výuky. (2009-2011)Pozice: Vedoucí aktivity, lektor školení a tvůrce výukových modulů. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/02.0039.

Vzdělání a odborný růst

 • 1995: Elektronická a sdělovací zařízení (SPŠE v Olomouci)
 • 2000: Fyzika – Technická a informační výchova (PřF a PdF Ostravská Univerzita) Mgr.
 • 2005: Pedagogika se zaměřením na výuku informatiky (PdF Univerzita Palackého) Ph.D.

Praxe:

 • 2000 – 2003: Univerzita Palackého, PdF – Asistent (Katedra technické a informační výchovy)
 • 2003 – 2005: Univerzita Palackého, PdF – Asistent (Věda, výzkum, zahraniční styky)
 • 2005 – 2011: VOŠ a SPŠE v Olomouci – Pedagog (Fyzika, ICT, Elektrotechnika, Audiovizuální systémy)
 • 2011 – doposud: Vysoká škola logistiky o. p. s. – Odborný asistent (Katedra logistiky a technických disciplín, Katedra magisterského studia

Studijní pobyty:

 • Hogeschool Gent, Belgie
 • Polytechnic Institute of Braganca, Portugalsko
 • Višja Prometna Šola Maribor, Slovinsko

Pedagogické zaměření

 • Modelování a simulace logistických procesů
 • Obalová technika a identifikace zboží
 • Kvantitativní metody v rozhodování I.
 • Kvantitativní metody v rozhodování II.

Odborné organizace

 • Akademický senát VŠLG – předseda AS
 • Acta Logistica Moravica – redakční rada

Výběr z publikací

 • SEDLÁČEK, M. Modelování a simulace výrobních a distribučních procesů ve výuce. In First internationa conference on application of modern information technologies in logistics. Přerov: 2013. ISBN 978-80-87179-32-1
 • SEDLÁČEK, M. The Use Of Simulation Models For The Optimalization Of Transport And Logistics Company Processes. Transport & Logistics, FBERG Košice, Volume 14/2014. ISSN 1451-107X
 • SEDLÁČEK, M. Implementace systému dopravy a logistiky do informačního systému podniku s využitím simulačního modelu In Sborník příspěvků z mezinárodní konference SpeedChain 2014. VŠLG 2014.
 • SEDLÁČEK, M., ČUJAN, Z. INTERACTIVE MAP OF RENEWABLE SOURCES OF ENERGY IN THE CZECH REPUBLIC. International Scientific and Practical Conference «Regional Policy of Renewable Energy Development» Lutsk, 2015.
 • KODYM, O., KAVKA, L., SEDLÁČEK, M. LOGISTIC CHAIN DATA PROCESSING. 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015, www.sgem.org, SGEM2015 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-34-6 / ISSN 1314-2704, June 18-24, 2015, Book2 Vol. 1, 183-190 pp.
 • JAŠEK, R., SEDLÁČEK, M., DVOŘÁK, J. APPLICATION OF SIMULATION MODELS FOR THE OPTIMIZATION OF BUSINESS PROCESSES. International Symposium on Intelligent Systems and Algorithms ICNAAM 2015, 13th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics.
 • KODYM, O., SEDLACEK, M., KAVKA, L.: Information support for logistic modelling (2016) Proceedings of the 2016 17th International Carpathian Control Conference, ICCC 2016, art. no. 7501119, pp. 335-340. SCOPUS
 • KODYM, O., KAVKA, L., SEDLACEK, M.: Simulation of Logistics Chain Information System. 16th SGEM 2016; In print; Albena; Bulgaria
 • SEDLACEK, M., PAVELKA, H. Logistics of Trainsets Creation with the Use of Simulation Models. 2016; Open Engineering. Volume 6, Issue 1, ISSN (Online) 2391-5439