VŠLG
MENU

Ing. Libor Kavka, Ph.D.

Ing. Libor Kavka, Ph.D.

Místnost: 404

Prorektor pro aplik. výzkum a říz. projektů

Prorektor pro strategii a rozvoj, vědu a výzkum a aplikace

Odborné zaměření

 • Aplikace informatiky v logistice a dopravě
 • Automatická identifikace
 • Modelování a simulace energetických sítí

Projekty:

 • GAČR 103/06/0847 s názvem „Dopravní obslužnost měst střední velikosti: analýza, metodika, aplikace“.
 • GA  105/09/1366 s názvem „Využití virtuální reality v simulaci a řízení výrobních procesů“.
 • Visegrad Fund, The National Qualifications Framework NQF in V4 Countries 2013-2014
 • MŠMT IPN KREDO – IPN pro oblast terciálního vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací

Vzdělání a odborný růst

 • 1998: Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu (VŠB-TU Ostrava, HGF ), (Ing.)
 • 2012: Automatizace technologických procesů (VŠB-TU Ostrava, HGF), (Ph.D.)

Praxe:

 • 2000-2016: Okresní správa sociálního zabezpečení v Přerově – správce počítačové sítě
 • 2005-2006: Vysoká škola logistiky Přerov – odborný asistent – externí spolupráce
 • 2006 -2012: Vysoká škola logistiky Přerov – odborný asistent
 • 2013-dosud: Vysoká škola logistiky Přerov – prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů

Studijní pobyty:

 • 2012 28. 5. -1. 6.  Erasmus výměnný pobyt učitelů, TUKE Košice, Slovensko
 • 2010 5. 3. – 19. 2. Erasmus výměnný pobyt učitelů, KH Limburg Belgie
 • 2009 7. 9. – 21. 9. Erasmus výměnný pobyt učitelů, Univerzity of Vassa, Finsko

Pedagogické zaměření

 • Informatika
 • Řídicí a Informační systémy
 • Přepravní a manipulační prostředky
 • Algoritmizace
 • Programování

Odborné organizace

 • Akademická rada  VŠLG – člen
 • Czech Smart City Cluster, z.s. – člen
 • OK4Inovace – člen správní rady
 • Olomoucký kraj – člen krajské rady pro inovace

Výběr z publikací

 • KAVKA, L., KODYM, O., KALUPOVÁ, B. DOI: 10.5593/SGEM2016/B53/S22.113, LOGISTICS LABORATORIES IN EDUCATION, Wednesday 7 September 2016 by Libadmin2016, References: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, www.sgem.org, SGEM2016 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-67-4 / ISSN 1314-2704, June 28 – July 6, 2016, Book5 Vol. 3, 885-892 pp (Scopus)
 • O. Kodym, L. Kavka, M. Sedlacek;DOI: 10.5593/SGEM2016/B21/S07.048,SIMULATION OF LOGISTIC CHAIN INFORMATION SYSTEM, References: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, www.sgem.org, SGEM2016 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-58-2 / ISSN 1314-2704, June 28 – July 6, 2016, Book2 Vol. 1, 375-382 pp
 • KODYM, O., SEDLACEK, M., KAVKA, L.: Information support for logistic modelling (2016) Proceedings of the 2016 17th International Carpathian Control Conference, ICCC 2016, art. no. 7501119, pp. 335-340. SCOPUS
 • KAVKA, L., KODYM, O., STRAKOS, V.: Logistics laboratory in education (2015) International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 3 (5), pp. 965-972. Cited 1 time. SCOPUS, WoS
 • KODYM, O., KAVKA, L., SEDLÁČEK, M. LOGISTIC CHAIN DATA PROCESSING. 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015, www.sgem.org, SGEM2015 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-34-6 / ISSN 1314-2704, June 18-24, 2015, Book2 Vol. 1, 183-190 pp.
 • STRAKOŠ, Vladimír, Libor KAVKA a Ivan KOLOMAZNÍK. Logistika a modelování potrubní dopravy. Přerov: Vysoká škola logistiky o.p.s., 2012. ISBN 978-80-87179-28-4.
 • KAVKA, Libor. Analysis and control of heat distribution supply chain using threedimensional virtual scene. In: 2012 13th International Carpathian Control Conference (ICCC). High Tatras, Podbanské, 2012, s. 5. ISBN 978-1-4577-1866-3. (databáze SCOPUS)