VŠLG
MENU

Ing. Hana Neradilová

Ing. Hana Neradilová

aktuálně na rodičovské dovolené

Odborné zaměření

 • ekonomika
 • podniková logistika
 • automatické logistické systémy

Projekty:

 • PLUUS, reg. č. CZ.04.1.03/3.2.15.1./0138, člen řešitelského kolektivu
 • INTERREG IIIA, reg. č. CZ.04.58/2.3.PL.1/0575, člen řešitelského kolektivu
 • EKONOM – nové formy výuky ekonomických předmětů, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0170, člen řešitelského kolektivu
 • APSYS – Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134, člen řešitelského kolektivu
 • Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0115, člen řešitelského kolektivu
 • POKROK – profesní rozvoj pedagogických pracovníků škol v Olomouckém kraji, reg. č. CZ.1.07/1.3.45/02.0059, člen řešitelského kolektivu

Vzdělání a odborný růst

 • 2005: Slezská Univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Praxe:

 • 2008-dosud: VŠLG o.p.s. Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín, Katedra bakalářského studia

Studijní pobyty:

 • Akademia Techniczno-Humanistyczna v Bielsku-Bialej, Polsko
 • Limburg Catholic University College, Diepenbeek, Belgie

Pedagogické zaměření

 • Makroekonomie
 • Mikroekonomie
 • Ekonomika podniku

Odborné organizace

 • Acta Logistica Moravica – odpovědná redaktorka

Výběr z publikací

 • NERADILOVÁ, H., LASKOVSKÝ, V.: The use of ecological systems for transporting of raw materials in the Czech Republic. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, ISBN 978-619-7105-56-8/ISSN 1314-2704, Book1 Vol. 2, 943-950 pp (SCOPUS, WoS)
 • NERADILOVÁ, H., LASKOVSKÝ, V.: The usage of tecnomatix plant simulation for simulation of mining rail transport. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, ISBN 978-619-7105-56-8/ISSN 1314-2704, Book1 Vol. 2, 929-934 pp (SCOPUS, WoS)
 • NERADILOVÁ, H., FEDORKO, G. The Use of Computer Simulation Methods to Reach Data for Economic Analysis of Automated Logistics Systems. Open Engineering 2016, vol. 6, ISSN 2391-5439 (SCOPUS, WoS)
 • NERADILOVÁ, H., FEDORKO, G., BORŠOŠOVÁ, V. Modelling of intra plant transportation system using AGV. In: ICTTE: Proceedings of the Third International Conference on Traffic and Transport Engineering, Belgrade, Serbia, 2016, pp 971 – 979. ISBN 978-86-916153-3-8. (WoS)
 • FEDORKO, G., NERADILOVÁ, H., SUTAK, M., MOLNÁR, V. Application of Simulation Model in Terms of City Logistics. In: 20th International Conference Transport Means 2016. ISSN 1822-296 X (print), ISSN 2351-7034 (on-line), pp 169-174 (SCOPUS)
 • NERADILOVÁ, H., FEDORKO, G. Digital Factory – Efficient Tool for Increasing Logistic Efficiency of Companies: Digitální podnik – Efektivní nástroj pro zvyšování logistické výkonnosti podniků. Acta Logistica Moravica: Internetový časopis, Přerov 2015, 2015(1), 36-43. ISSN 1804-8315.