VŠLG
MENU

doc. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D.

doc. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D.

Docent

Odborné zaměření

 • Ekonomie
 • Ekonomika a management dopravy
 • Historie dopravy
 • Ekonomická hlediska vztahu dopravy, životního prostředí a energetiky

Vzdělání a odborný růst

 • 1988 – 1992: Střední průmyslová škola strojní a dopravní v Děčíně, obor Provoz a údržba dopravních prostředků
 • 1993 – 1998: Fakulta dopravní  ČVUT v Praze
 • 2005: Fakulta dopravní  ČVUT v Praze, Obhajoba disertační práce na téma Externality v dopravě z pohledu ekonomické teorie, získání titulu Ph.D., obor Technologie a management dopravy a telekomunikací
 • 2016: Jmenován docentem v oboru Technologie a management dopravy a telekomunikací na Fakultě dopravní ČVUT, habilitační přednáška na téma: Komparace různých přístupů k řešení externalit v dopravě

Pedagogické zaměření

 • Ekonomie
 • Ekonomika podniku
 • Ekonomika dopravy
 • Management dopravy

Výběr z publikací

 • BAROCH, V., ŘÍHA, Z. Web Application for Indexation of Costs in Freight Road Transport. In: TRANSPORT MEANS 2017 – Juodkrante. Kaunas: Technical University. 2017, (https://indexcesmad.cz/)
 • ŘÍHA, Z. Sdílená ekonomika, kapitola v knize Města budoucnosti, NADATUR, 2018, ISBN 978-80-7270-058-5
 • ŘÍHA, Z., TICHÝ J. The Measure for Costs Indexation in Road Freight Transpor. In: OSTAŠEVIČIUS, V., ed. Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. 20th International Conference Transport Means 2016. Juodkrante, 05.10.2016 – 07.10.2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. 2016,
 • ŘÍHA, Z., TICHÝ, J., SMÍŠEK, O. Utilization of CNG and LNG in Transportation. In: 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016,
 • ŘÍHA, Z., TICHÝ J. The Costs Calculation And Modelling In Transport. In: Transport Means 2015. Transport means 2015. Kaunas, 22.10.2015 – 23.10.2015. Kaunas: Kauno technologijos universitetas.