VŠLG
MENU

doc. Ing. Zdeněk Čujan, CSc.

doc. Ing. Zdeněk Čujan, CSc.

Místnost: 309

Docent

Garant studijního programu Logistika

Odborné zaměření

 • Logistika
 • Řízení materiálového toku
 • Identifikace zboží
 • Řízení jakosti

Projekty:

 • LOGISTICKÉ CENTRUM – projekt OPVK CZ 1.07/2.4.00/12.0069
 • Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti telematiky v Olomouckém kraji. LOGISTIKA A TELEMATIKA – projekt CZ. 1,07/3.2.05/03.0032, r. 2012 – 2013
 • Krizové řízení a logistické zabezpečení pro případ povodní v oblasti řeky Moravy. Grant Zlínského kraje D/0673/2010/KH. 2012
 • Mezioborový studijní program – Začátek podnikání a zvyšování konkurenceschopnosti. Grant olomouckého kraje, 2014

Vzdělání a odborný růst

 • 1969: Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Ing., obor: Dopravní a manipulační stroje
 • 1972: Postgraduální studium – Vysokoškolská pedagogika a psychologie. Rektorát VUT, Brno
 • 1975: Postgraduální studium – Automatizace strojů pro spotřební průmysl.  Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
 • 1981: Externí vědecká příprava –  Matematické modelování technologických procesů, Fakulta technologická, Vysoké učení technické v Brně: CSc
 • 1985: jmenovací řízení – doc.: vědecká rada Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, docent pro obor: Stavba strojů

Praxe:

 • 1969-1989: Fakulta technologická, Vysoké učení technické v Brně: asistent, odborný asistent, docent
 • 1989-1993: Gumotex, a.s. Břeclav, vedoucí odboru TPV
 • 1993-1998: MIKO spol. s r.o., Strážnice, ředitel závodu
 • 1998-2000: GEMI kovodělná společnost s.r.o., Hustopeče, výrobní ředitel
 • 2000-2005: Textron Automotive, s.r.o., Hodonín, systémový inženýr, vedoucí auditor, výrobní ředitel
 • 2005-2007: Soukromá střední odborná škola, Břeclav, výuka matematiky, fyziky a informatiky
 • 2007-2010: Fakulta logistiky a krizového řízení, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ředitel ústavu logistiky
 • 2010-2016: Vysoká škola logistiky o.p.s. v Přerově, vedoucí katedry logistiky a technických disciplín
 • 2016-2017: Vysoká škola logistiky o.p.s. v Přerově, prorektor pro vzdělávání
 • 2017 – dosud: Vysoká škola logistiky o.p.s., Přerov – docent

Studijní pobyty:

 • 1975-1976: Wysza szkola inzynierska w Kilecach, Fakulta technologiczna w Radomiu, Polsko, přednáškový pobyt
 • 1981-1982: Kyjevský polytechnický institut, Fakulta strojního inženýrství, Kyjev, Ukrajina, studijní pobyt
 • červenec- prosinec/2000: Etwiklungstzentrum fa Porsche, Osnabrück, SRN; vývoj interiérových dílů Porsche Cayne
 • duben-červen/2002: fa Porsche Stuttgard, SRN; předseriová výroba Porsche Cayenne
 • září-říjen/2002: fa Porsche, Leipizg, SRN; sériová výroba Porsche Canyenne

Pedagogické zaměření

 • Logistika
 • Logistika výrobních technologií
 • Zpětná logistika a technologie zpracování odpadů
 • Obalová technika a identifikace zboží
 • Diplomový projekt

Odborné organizace

 • Akademická rada VŠLG – člen
 • Acta Logistica Moravica – redakční rada, člen
 • Školitel v doktorském studijním programu Logistika ve studijním oboru Dopravní logistika na Fakultě dopravní Českého vysokého učení technického v Praze
 • Člen oborové rady doktorského studijního programu ve studijním oboru Dopravní logistika na Fakultě dopravní Českého vysokého učení technického v Praze
 • Garant navazujícího Mgr. studijního programu Logistika

Výběr z publikací

 • ČUJAN, Zdeněk. Obalová technika a identifikace. Vysokoškolská učebnice, 1. vydání, Přerov: Vysoká škola logistiky o.p.s., 2012.  ISBN 978-80-87179-18-5
 • Kolomaznik K, Čujan Z, Blaha A, Mladek M. MATHEMATICAL-PHYSICAL MODELS FOR THE DESCRIPTION OF SELECTED PROCESS OF THE HIDE AND LEATHER TREATMENT., Budapest, Hung: OMIKK-Technoinform, Budapest, Hung; 1982, p. 208–14. databáze SCOPUS
 • ČUJAN, Z. a kolektiv: Logistika a telematika. Vzdělávací opory. Realizace v rámci řešení projektu CZ.1.07/3.2.05/03.0032 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti telematiky a dopravní telematiky v Olomouckém kraji. Přerov, 2013. ISBN 978–80–87179–29–1
 • ČUJAN, Z. Logistika výrobních technologií. Vysokoškolská učebnice 1. vydání. Vysoká škola logistiky v Přerově. Přerov, 2013. ISBN 987-80-87179-31-4
 • ČUJAN, Zdeněk. Zpětná logistika. Technologie zpracování odpadů. Vysokoškolská učebnice 1. vydání. Vysoká škola logistiky v Přerově. Přerov, 2015. ISBN 987-80-87179-34-5
 • ČUJAN, Z. a L. KAVKA. Analysis of Accessibility in Municipalities of the Czech. Logistics and transport. 2016, In: Zeszyty Naukowe No 3(31)/2016, str. 71. Wroclav, Polsko. ISSN 1734-2015
 • ČUJAN, Z. a M. SEDLÁČEK. Interactive Map of Renewable Sours of Energy in the Czech republic. Mezinárodní vědecká konference k využití náhradních zdrojů energie. Státní technická univerzita, Lutsk, Ukrajina, květen 2015, Ukrajina
 • ČUJAN, Z. a G. FEDORKO.  Use of Overhead Cableway in Easy Industry. 19. International Conference. Research, Produktion and Use of Steel, Ropes, Conveyors and Hoisting Machines. Grand hotel Permon, Vysoké tatry – Podbanské, Slovensko. 20.-23. september 2016. ISBN 978-80-553-2608-5
 • Gros, I. a Z. Čujan, I. Barančík. Velká kniha logistiky. Vysokoškolská učebnice, 1. vydání, Praha: VŠCHT, 2016. ISBN 978-80-7080-952-5
 • ČUJAN, Z. a G. FEDORKO. The Use of Computer Simulation Methods for Economic Analysis of Automated Logistic Systems. ISBN 978-80-553-2608-5
 • FEDORKO, G., ČUJAN, Z.: Optimization in modern business practice. In: ICIL 2014 : international Conference on Industrial Logistics: conference proceedings: 11-13 June 2014, Bol on island Brač, Croatia. – Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2014 p. 167-175, ISBN 978-953-7738-29-7
 • ČUJAN, Z., FEDORKO, G.: Supplying of assembly lines using train of trucks. Open Engineering 2016, vol. 6, p. 426-431, ISSN 2391-5439
 • FEDORKO, G., HEGEDÜŠ, M., ČUJAN, Z.: Manufacturing Process Analysis in the Mechanical Engineering Company Using TECNOMATIX.In: CLC´2015. – Ostrava : Tanger, 2015 p. 1-7, ISBN 978-80-87294-61-1
 • Fedorko G, Čujan Z.Optimization in modern business practice. Int. Conf. Ind. Logist. ICIL 2014 – Conf. Proc., 2014, p. 167–75.
 • ČUJAN, Z.: Simulation of Production Lines Supply within Internal Logistics Systems, Open Engineering 2016, vol 6, p. 470–475, ISSN 2391-5439
 • ČUJAN, Z., FEDORKO, G.: Supplying of assembly lines using train of trucks. Open Engineering 2016, vol. 6, p. 426-431, ISSN 2391-5439