VŠLG
MENU

doc. Ing. Pavel Šaradín, CSc.

doc. Ing. Pavel Šaradín, CSc.

Místnost: 304

Docent

Odborné zaměření

 • Dopravní logistika a dopravní politika
 • Logistická centra a skladování
 • Řízení inovací
 • Silniční doprava
 • Marketing v dopravě
 • Posuzovatel projektů bezpečnostního výzkumu pro MV ČR a projektů MŠMT ČR

Projekty:

 • Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu
 • Spolupráce – to se vyplatí, aneb program výměny zkušeností a kompetencí
 • APSYS – Aplikovaný systém dalšího vzdělávání ve VaV
 • Podpora nabídky  dalšího vzdělávání v oblasti telematiky a dopravní telematiky v olomouckém kraji
 • Dopravní obsluha měst střední velikosti
 • Teorie dopravních systémů

Vzdělání a odborný růst

 • 1962: SPŠ strojnícká, obor strojírenská technologie
 • 1967: Vysoká škola dopravní v Žilině, Fakulta PED, obor silniční a městská doprava
 • 1979: CSc., obor Odvětvové a průřezové ekonomiky
 • 1985: Samostatný vědecký pracovník
 • 2000: Doc., obor Technologie a management v dopravě a spojích

Praxe:

 • 1969-1971: ČSAD DZ 907 Přerov
 • 1972-1989: Výskumný ústav dopravný v Žilině
 • 1990-1993: Vysoká škola dopravy a spojov v Žilině (Žilinská univerzita), Fakulta PEDAS
 • 1994-1996 Železniční zdravotní pojišťovna v Přerově
 • 1997-2008 Univerzita Pardubice, DF J. Pernera
 • 2008 doposud VŠLG v Přerově

Studijní pobyty:

 • Polsko – Szkola, Glówna   Handlowa Warszawa (SGH), Centrum dopravního výzkumu ekonomiky dopravy (OBET) Warszawa

Pedagogické zaměření

 • Řízení inovací
 • Dopravní logistika
 • Logistická centra a skladování

Odborné organizace

 • Klastr Elektra City Brno – člen Dozorčí rady
 • Člen oborové rady doktorského studia DF J. Pernera Univerzita Pardubice a studijního programu Dopravní služby Fakulty PEDAS Žilinské univerzity v Žilině

Výběr z publikací

 • ŠARADÍN, P.  Logistika jako služba. In: Sborník příspěvků  z odborného semináře Logistika služeb. Přerov: Vysoká škola logistiky o.p.s. v Přerově, 2011, s. 27-35.
 • ŠARADÍN, P. Inovace přepravních a logistických služeb. Internetový časopis Acta logistika Moravica 3/2011. VŠLG. ISSN 1804-8315.
 • ŠARADÍN,P.,EMPÍREK, V. Logistika ve službách výzkumu a vývoje. MVŠO Olomouc 2010. ISBN 978-80-87240-38-0
 • ŠARADÍN, P. Organizácia marketingu v dopravných firmách.. CMDTUR 2011 – Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj. Sborník příspěvků, s. 212-216. ISBN 978-80- 8070-759-0
 • ŠARADÍN, P., KANTOROVÁ, A. The Logistics Materials Flow Management. LOGI 2010 Univerzita Pardubice. ISBN 978-80-7399-205-7
 • ŠARADÍN, P., MELICHAR, V. Competition in Transport System. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Liberalizacja i deregulacja transportu w Unii Evropejskiej. Warszawa-Poznań 2008. ISBN 978-83-87344-72.6.
 • ŠARADÍN, P., KUDLÁČKOVÁ, N. Possibilities of the Development of Transport in Czech Republic. Sborník příspěvků z mezinárodní konference TRANSLOG 2007, pp 195-203. Universytet Szczeciński 2007
 • ŠARADÍN, P., ROUDNÁ, J.: The Supply of the Transport Service and the Competitive Advantege. Sborník příspěvků z mezinárodní konference EUROTRANS 2008, pp 145-152. Szkola Glówna Handlova Warszawa
 • ŠARADÍN, P. Silniční nákladní doprava městských center. Zborník príspevkov z 10. medzinárodnej konferencie CEDOP 2010, s. 83-89. EDIS – Vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žilině
 • ŠARADÍN, PLogistická činnost městských centerSborník příspěvků z konference „Outsoucing dopravně-logistických procesů a prostorová lokalizace veřejných logistických center“. Univerzita Pardubice 2009, s.146-149. ISBN 978-80-7395-022-4.
 • ŠARADÍN, P. Logistika letecké dopravy. Sborník příspěvků z odborného semináře „Aktuální problémy logistiky a železniční dopravy“. VŠLG 2009, s. 56-60. ISBN 978-80-87179-10-9.