VŠLG
MENU

Česká konference rektorů na VŠLG

16.11.2021

Ve čtvrtek 2. prosince 2021 se v Přerově na Vysoké školy logistiky bude konat zasedání České konference rektorů (ČKR). Po paralelním zasedání obou Komor ČKR bude zahájeno 163. zasedání Pléna ČKR. Jeho součástí je plánována diskuse s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a jeho náměstky k aktuální problematice vysokého školství ČR i možnosti distanční, hybridní a on-line formy vzdělávání z pohledu Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a jeho předsedy. Původně plánované společné zasedání se Slovenskou komorou rektorů je s ohledem na nepříznivý epidemiologický vývoj přesunuté na náhradní termín. Změny se týkají také zasedání ČKR, které bude realizováno hybridně. Vysoká škola logistiky je hrdá, že i v tuto nelehkou dobu může být součástí organizace pravidelného zasedání rektorů veřejných, státních i soukromých škol a v Přerově jednání ČKR hostit.

Více o ČKR na https://www.crc.muni.cz/.

doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym
prorektor pro vzdělávání