VŠLG
MENU

Absolventům magisterského studia

VŠB – Technická univerzita Ostrava a Vysoká škola logistiky o.p.s.  uzavřely v květnu rámcovou smlouvu o spolupráci. VŠB-TUO nabízí doktorské studium absolventům VŠLG. Seznam témat disertačních prací zaměřených na oblast logistiky je k dispozici na sekretariátu Katedry magisterského studia. Pedagogové VŠLG, které znáte, se na výchově Ph.D. studentů budou podílet v pozici školitele specialisty. Využijte možnost získat nejvyšší stupeň vysokoškolského vzdělání! […]

5. 6. 2019

Workshop matematické gramotnosti

Dne 15. 4. 2019 se na Vysoké škole logistiky uskutečnil workshop Krajského metodického kabinetu matematické gramotnosti za přítomnosti pedagogických pracovníků základních a středních škol. Akce byla realizována v rámci projektu implementace Krajského akčního plánu Olomouckého kraje, který realizuje Olomoucký kraj ve spolupráci s generálním partnerem Centrem uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje. Na setkání byla prezentována ukázková výuková hodina, které se účastnili studenti […]

18. 4. 2019

Seminář Aktuální možnosti využití kombinované dopravy 24. 4. 2019 v Přerově

Pro velký zájem dopravců pořádá ČESMAD Bohemia další praktický seminář možností využití kombinované dopravy se zaměřením na dotační program určený pro silniční dopravce na pořízení přepravních jednotek. Pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy je podporováno ze strany Evropské unie i Ministerstva dopravy. Místo a termín konání: Přerov, Palackého 25, Vysoká škola logistiky o.p.s., dne 24. 4. 2019 od 9:00 hodin. Součástí […]

24. 3. 2019

Exkurze studentů ze SPŠ Přerov na půdě naší školy

Dnes nás navštívili studenti 3. ročníku ze Střední průmyslové školy v Přerově.  Studenty na škole přivítal prorektor pan Ing. Libor Kavka, Ph.D. Studenti navštívili dvě nové laboratoře praktické výuky. V laboratoři automatické identifikace se seznámili s využíváním RFID prostředků a čárových kódů v logistických procesech a při přepravě zboží. Zároveň si na počítačových simulátorech ověřili provoz železniční dopravy a praktické využití identifikace […]

19. 3. 2019

Ohlédnutí za 7. mezinárodní konferencí Logistika – Ekonomika – Praxe 2018

Studenti VŠLG a odborná veřejnost měli možnost se 28. 11. 2018 zúčastnit mezinárodní konference, jejíž hlavním cílem byla prezentace znalostí a zkušeností vysokoškolských pracovníků, výzkumných pracovníků a odborníků z praxe z oblasti logistiky, dopravy a ekonomiky. Hlavním organizátorem této akce byl internetový časopis Logistický monitor se sídlem v Žilině. Letošní 7. ročník konference se poprvé konal v Přerově v prostorách partnerské Vysoké školy logistiky. Konference […]

4. 12. 2018

Studenti VŠLG versus finanční gramotnost

V pondělí 19. listopadu bylo v přerovské Vysoké škole logistické symbolem finanční gramotnosti. Poradci Partners zde pod vedením přerovského manažera Viléma Mikešky vzdělávali o finančním světě formou deskové hry Finanční svoboda. Studenti 3. ročníku oboru Logistika služeb tak navázali na předchozí přednášku o financích v rámci projektu Partners Umím si poradit určeným pro studenty VŠ po celé ČR. Hra studenty natolik bavila, […]

23. 11. 2018

12. 11. 2018

Pozvánka na slavnostní promoce 29. a 30. 6. 2018

Slavnostní promoce úspěšných absolventů bakalářského a navazujícího magisterského studia proběhnou v pátek 29. června 2018 a v sobotu 30. června 2018 v Městském kulturním domě v Přerově

25. 6. 2018

17. 5. 2018