VŠLG
MENU

Je to totéž?

Dnes a denně se setkáváme s pojmy data a informace. V uplynulých týdnech to bylo ještě častěji. Mnozí (a mezi nimi mnoho odborníků v jiných oborech) je považuje za synonyma. Jak to tedy je? Není třeba nic nového vymýšlet, jedno z vysvětlení je např. zde. Já to vysvětluji takto: Co je to „42“? To jsou právě ta data. Teprve až […]

24. 6. 2020

VŠLG v médiích

                      VŠLG živě na ČT1 od 1:38:00 VŠLG ve zprávách z regionu  

16. 6. 2020

Říká vám něco sobotní.vnučky.nožička?

Dnes si už bez podpory informačních systémů nedokážeme představit ani chod firmy ani chod společnosti. Už dávno je pryč doba atomických, samostatných, oddělených informačních systémů. Dnes tyto systémy výrazně spolupracují, aby svým uživatelům přinesly služby s vysokou přidanou hodnotou. EDI (rozhraní pro elektronickou výměnu dat/informací) je dnes samozřejmou a nezbytnou součástí systémů. A informační systémy dnes […]

15. 6. 2020

Státnice oboru informatika pro logistiku

Ve středu 10. června proběhly státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního oboru Logistika se zaměřením na Informatiku pro logistiku (nově akreditovaný obor) a oboru Informační management (dobíhající akreditace). Studenti zde prokázali kvalitní přípravu a naplnění profilu absolventa oboru. Jeho cílem je Zaměření výuky na moderní informační technologie a jejich uplatnění v procesních činnostech logistiky (dopravní, výrobní, skladovací atp.). Přednost synergie […]

Automatizace a robotizace v logistice? Ano!

Stále více se ukazuje důležitost správně organizovat a řídit procesy ve firmách i celé společnosti. Průmysl 4.0, o kterém se již delší dobu hovoří a jeho principy jsou průběžně zaváděny v mnoha oblastech lidských aktivit. Řekne-li se dnes logistika, většina si představí kamiony na silnici dopravující všechno možné mezi logistickými centry i firmami. Právě skladové hospodářství umožňuje reagovat […]

29. 5. 2020

25. 5. 2020

Grafton Recruitment: Logistika představuje pro následující období jistotu práce.

Zpravodajský server Novinky.cz publikoval článek Počet lidí bez práce poroste, uplatnění lze najít v obchodě či logistice, kde uvádí názory ekonomických odborníků na další vývoj ekonomiky. Právě logistika je uváděna mezi pracovními pozicemi, na které doporučují se orientovat. Můžeme tedy oprávněně předpokládat dlouhodobou poptávku po logistických odbornících na vedoucí i manažerské pozice na všech stupních řízení jak ve specializovaných logistických firmách, tak […]

15. 5. 2020

Podmínky ke studiu na VŠLG od 11. 5. 2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. dubna 2020 č. 491 Podmínky pro studium na VŠLG ve vazbě na uvolňování mimořádná opatření ze strany vlády ČR k 11.5.2020

5. 5. 2020

30. 4. 2020

Moderní logistické procesy

Opatření související s pandemií koronaviru měly dopad na mnoho firem. Postiženy byly jak firmy samotné, tak i vazby mezi nimi, tedy to, čemu říkáme dodavatelské řetězce. Firmy, které spolu úzce spolupracovaly, měly své logistické řetězce propracované do té míry, že subdodávky bylo možné realizovat přesně v době, kdy byly zapotřebí ve výrobě, na výrobní lince. To je zásobování JIT – Just […]

27. 4. 2020