VŠLG
MENU

VŠLG v médiích

Rozhovor s rektorem VŠLG profesorem Cempírkem o vzdělávání v oblasti logistiky                 Foto: Diskont Depot

8. 9. 2020

Den otevřených dveří v Praze

Zajímá Vás, jak vypadají prostory VŠLG? Chcete poznat prostředí, kde probíhá výuka? Chcete se setkat se zástupci školy? Pak se na Vás těšíme na jednom ze Dnů otevřených dveří Vysoké školy logistiky. Zájemci o studium mohou v době od 10:30 do 13:00 hodin získat potřebné informace a prohlédnout si výukové prostory. Během návštěvy probíhá prezentace, ve které se seznámíte se […]

20. 8. 2020

Pro všechny uchazeče o studium

Pro všechny uchazeče o studium na Vysoké škole logistiky máme skvělou informaci. Bez obav mohou podat svoji přihlášku elektronickou formou. Každý uchazeč bude následně kontaktován studijním oddělením. Těšíme se na Vás   Elektronická přihláška

20. 7. 2020

Konference Pokrokové metody v logistice

Konference Pokrokové metody v logistice je tradičním každoročním setkáním odborníků v logistice jak z firemní, tak i z akademické sféry. Letošní ročník se v původním jarním termínu nemohl uskutečnit, proto jsme konferenci přesunuli na začátek podzimu. Zveme všechny zájemce 14. října k účasti ať už aktivní, s příspěvkem, nebo pasivní, k vyslechnutí nových myšlenek. Bližší informace naleznete v letáku. Za organizační výbor doc. Oldřich Kodym  

15. 7. 2020

Je to totéž?

Dnes a denně se setkáváme s pojmy data a informace. V uplynulých týdnech to bylo ještě častěji. Mnozí (a mezi nimi mnoho odborníků v jiných oborech) je považuje za synonyma. Jak to tedy je? Není třeba nic nového vymýšlet, jedno z vysvětlení je např. zde. Já to vysvětluji takto: Co je to „42“? To jsou právě ta data. Teprve až […]

24. 6. 2020

VŠLG v médiích

                      VŠLG živě na ČT1 od 1:38:00 VŠLG ve zprávách z regionu  

16. 6. 2020

Říká vám něco sobotní.vnučky.nožička?

Dnes si už bez podpory informačních systémů nedokážeme představit ani chod firmy ani chod společnosti. Už dávno je pryč doba atomických, samostatných, oddělených informačních systémů. Dnes tyto systémy výrazně spolupracují, aby svým uživatelům přinesly služby s vysokou přidanou hodnotou. EDI (rozhraní pro elektronickou výměnu dat/informací) je dnes samozřejmou a nezbytnou součástí systémů. A informační systémy dnes […]

15. 6. 2020

Státnice oboru informatika pro logistiku

Ve středu 10. června proběhly státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního oboru Logistika se zaměřením na Informatiku pro logistiku (nově akreditovaný obor) a oboru Informační management (dobíhající akreditace). Studenti zde prokázali kvalitní přípravu a naplnění profilu absolventa oboru. Jeho cílem je Zaměření výuky na moderní informační technologie a jejich uplatnění v procesních činnostech logistiky (dopravní, výrobní, skladovací atp.). Přednost synergie […]

Automatizace a robotizace v logistice? Ano!

Stále více se ukazuje důležitost správně organizovat a řídit procesy ve firmách i celé společnosti. Průmysl 4.0, o kterém se již delší dobu hovoří a jeho principy jsou průběžně zaváděny v mnoha oblastech lidských aktivit. Řekne-li se dnes logistika, většina si představí kamiony na silnici dopravující všechno možné mezi logistickými centry i firmami. Právě skladové hospodářství umožňuje reagovat […]

29. 5. 2020

25. 5. 2020