VŠLG
MENU

Žijeme v době bez kontaktu

Pro minimalizaci šíření koronaviru je dnes nezbytné co nejvíce omezit kontakt mezi lidmi. Je to něco, na co nejsme vůbec zvyklí, a mnozí z nás se tomu těžko přizpůsobují. V technické praxi je ale bezkontaktní přístup běžný. Dokážeme bezkontaktně platit, bezkontaktně identifikovat zboží i další věci. Buďme vděčni za bezkontaktní technologie, umožňují udržet alespoň základní provoz dodavatelských i obchodních […]

3. 4. 2020

Logistika a její význam je nejvíce vidět při mimořádnostech v každodenním nasazení

Kdo studuje logistiku „dopravy – služeb – informatiky“, ten se vyzná a dokáže řešit extrémní nasazení a plnit požadavky koncových zákazníků při mimořádných událostech nebo v nouzovém stavu. V logistice dopravy dokážeme naplánovat správné přepravní trasy, správné dopravní prostředky, optimalizovat nakládku zboží do ložného prostoru, zajistit náklad proti poškození a doručit ho v požadovaný čas na požadované místo. Zboží dokážeme označit […]

Vyjádření k výuce na VŠLG

Vážení studenti, z důvodu pokračujících mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a prohlášení předsedy vlády České republiky se do odvolání přerušuje výuka na všech základních, středních, vyšších odborných a vysokých školách, upřesňujeme podmínky pro všechny  studenty Vysoké školy logistiky o.p.s. Se studijním oddělením a pedagogy můžete plnohodnotně komunikovat prostřednictvím e-mailů a telefonních kontaktů, které naleznete v ISISu nebo na webových […]

1. 4. 2020

V krizových situacích se člověk více než kdy jindy snaží dělat věci správně

To, co jsme si v běžném životě neuvědomovali nebo nad tím mávli rukou, má nyní obrovský význam. V mnoha zprávách se dnes skloňuje slovo logistika, takže si připomeňme skupinu základních principů logistiky, známých jako 7S: – správné zboží či služba – ve správném množství – ve správné kvalitě – na správném místě – ve správném čase – u správného zákazníka – […]

27. 3. 2020

Sdílíme nejlepší postupy v prodejních řetězcích

Sdílíme nejlepší postupy v prodejních řetězcích Iniciativa ECR (Effective Consumer Response) pořádala v pondělí 30. března v 15 hod. webinář zaměřený na omezení rizik spojených s Covid-19 v logistice. Bližší informace jsou v přiložených dokumentech, záznam webináře je na tomto odkazu. VŠLG průběžně sleduje veškeré dění v oblasti logistiky, je aktivním účastníkem i organizátorem setkávání odborníků a vede k tomu i své studenty. Best Practices for […]

Logistika pomáhá v nouzovém stavu

S globální pandemií svádí těžký boj lékaři, zdravotníci, sociální pracovníci a řada dobrovolníků. Pro vyhlášený nouzový stav s omezeným výkonem ekonomiky je důležitá výroba léčiv, potravin, zdravotnického materiálu a hygienických potřeb. Aby se vše dostalo na správné místo, ve správný čas, v požadovaném množství a kvalitě, to je úkol pro logistické firmy. Bez nich by nefungovalo zásobování léčivy, potravinami, drogistickým […]

25. 3. 2020

5. ročník konference Pokrokové metody v logistice

Vzhledem k aktuálně vyhlášenému nouzovému stavu a k dalším opatřením se konference v původně stanoveném termínu neuskuteční. V případě příznivého vývoje by se konference mohla konat v zimním semestru příštího akademického roku. Informaci o novém termínu najdete na tomto webu. Za výbor konference Oldřich Kodym

18. 3. 2020

Konference Den malých obcí

Ing. et Ing. Iveta Dočkalíková, Ph.D. se dne 3. 3. 2020 zúčastnila konference s názvem Den malých obcí, která se konala v Olomouci. Konference byla zaměřena na aktuální informace z oblasti rozvoje venkova, dotační politiky nebo financování, reagovala na nejnovější problémy a jejich řešení v rozsáhlé oblasti činnosti veřejné správy. Součástí konference byla i diskuze ohledně návrhu zákona o odpadech a roli obcí […]

5. 3. 2020