VŠLG
MENU

Smuteční oznámení – prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc.

Oznamujeme všem, že nás dne 16. 8. 2019 navždy opustil pan prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc., první rektor Vysoké školy logistiky o.p.s. v Přerově. Profesor Vladimír Strakoš se narodil 5. srpna 1934. Celý svůj profesní život zasvětil řízení, automatizaci a logistice. Své odborné znalosti a zkušenosti předával od konce padesátých let studentům Vysoké školy báňské v Ostravě postupně na Fakultě strojní, […]

19. 8. 2019

Úspěšně jsme prezentovali své příspěvky na 19. konferenci SGEM

Další rok v řadě využila Vysoká škola logistiky možnost prezentovat práci svých pedagogů na mezinárodním poli na konferenci SGEM 2019. SGEM je mezinárodní multioborová vědecká geokonference. Jednání probíhají ve 28 odborných sekcích. Na konferenci bylo letos přijato 1657 příspěvků, které jsou oponovány a publikovány v konferenčních sbornících a indexovány v citačních databázích Clarivate (WoS), Scopus a dalších. VŠLG publikovala 4 příspěvky, jejichž anotace […]

12. 7. 2019

Prezentujeme své příspěvky na 19. konferenci SGEM

Další rok v řadě využívá Vysoká škola logistiky možnost prezentovat práci svých pedagogů na mezinárodním poli. Letos jde o následující příspěvky: V sekci Informatics to je příspěvek Digital Twins in the Production Organization autorů doc. O. Kodym, Dr. L. Kavka, Dr. L. Tvrdoň a doc. Z. Čujan; V sekci Hydrology and Water Resources to je příspěvek Flood Evacuation Modeling […]

1. 7. 2019

Mezinárodní studentská vědecká odborná konference mSVOK2019

Konference mSVOK byla založena v roce 2017. 1. ročník uspořádal 2. a 3. května 2017 Ústav logistiky a dopravy Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií na Technickej univerzitě Košice na Slovensku; 2. ročník proběhl 9. a 10. května 2018 na Wydziałe Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego v Polsku a 3. ročník uspořádala 16. a 17. dubna 2019 Vysoká škola logistiky v Přerově, ČR jako společnou mezinárodní odbornou konferenci pro studenty logistických […]

30. 4. 2019

Rektor Vysoké školy logistiky o.p.s. vypisuje výběrové řízení

Rektor Vysoké školy logistiky o.p.s. vypisuje výběrové řízení na: 2 místa docenta nebo odborného asistenta s technickým zaměřením. Požadavky: vysokoškolské vzdělání příslušného směru, vědecká hodnost min. Ph.D. nebo brzká obhajoba habilitační práce, potenciál výrazného kvalifikačního růstu, výsledky vědecko-výzkumné a publikační činnosti, aktivní znalost anglického jazyka. Přihlášky doložené životopisem (zaměřeným na průběh odborné praxe), kopiemi dokladů o získané […]

24. 4. 2019

Účast Vysoké školy logistiky na Dni české logistiky dne 11. 4. 2019

Letošní, již pátý, ročník Dne české logistiky se konal na Vysoké škole ekonomické v Praze ve Vencovského aule s netradičním pojetím. Hlavní i doprovodný program byl zaměřen na setkání vrcholových představitelů úspěšných českých i zahraničních firem aktivně zapojených do evropského a globálního dodavatelského řetězce se studenty vysokých škol a univerzit se studijními programy se zaměřením na logistiku. Konferenci zahájil prof. Ing. Václav […]

18. 4. 2019

msvok

College of Logistics organize a joint international conference for students of logistics disciplines. This year, the conferences will be held together: 3rd International Student Scientific Conference for students of Master and Bachelor Studies, and 4th year of the conference Advanced Methods in Logistics for Ph.D. Students and the industry partners. Conference will be held on […]

13. 4. 2019

Zúčastnili jsme se XXV. ročníku Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus v Brně

Tak jako každý rok, tak i letos, se Vysoká škola logistiky o.p.s. zúčastnila Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno. Veletrh vzdělávání se konal v termínu 23. – 26. 10. 2018 na brněnském výstavišti v pavilónu V. Naš stánek navštívili studenti z mnoha středních škol, kteří získali informace o studiu na naší vysoké škole. Tisková zpráva  

22. 10. 2018

22. 9. 2016