VŠLG
MENU

Výpadek IT služeb

V pátek 22. 2. 2019 od 13:30 dojde z důvodu stavebních prací k úplnému výpadku našich IT služeb. Výpadek se týká všech on-line služeb, jako je e-mail, ISIS, Moodle, FTP s výukovými materiály a katalog knihovny. Provoz webových stránek školy nebude přerušen. Mimo provoz bude také lokání síť v budově školy v Přerově – nebude zde přístup do internetu (ani prostřednictvím WiFi), k síťovým […]

20. 2. 2019

Navštivte nás na dnu otevřených dveří v Praze

Přinášíme Vám další termín dnu otevřených dveří, a to dne 23. února 2019 v našem EC Praha. Nemůžete se rozhodnout na jakou vysokou školu se přihlásit? Přijďte si 23. února 2019 od 10:00 hodin do 13:00 hodin prohlédnout naši školu v Praze. Osobně si můžete přijít prohlédnout prostory školy včetně nově vybudovaných odborných učeben. Odpovíme vám rádi na dotazy týkající se studia […]

msvok

College of Logistics organize a joint international conference for students of logistics disciplines. This year, the conferences will be held together: 3rd International Student Scientific Conference for students of Master and Bachelor Studies, and 4th year of the conference Advanced Methods in Logistics for Ph.D. Students and the industry partners. Conference will be held on […]

19. 2. 2019

Hledáme zaměstnání v logistice

Další ročník úspěšné akce „Hledáme zaměstnání v logistice“ se blíží.  Naše škola přivítá 19. 2. 2019 ve svých prostorách firmy, které působí v oblasti logistiky.

18. 2. 2019

Úspěch Vysoké školy logistiky

Vysoká škola logistiky o.p.s. přihlásila do soutěže Cena Wernera von Siemense 2018 diplomové práce dvou studentů. Porota soutěže všechny práce zhodnotila a u diplomové práce Ing. Davida Urbance „Využití funkcí inteligentních vozových jednotek pro tvorbu vlakové soupravy“, kterou vedl doc. Oldřich Kodym, uvedla: „Vámi přihlášená práce byla porotou hodnocena jako velmi kvalitní a dostala se [...]

14. 2. 2019

22. 1. 2019

Gaudeamus v Praze

Vysoká škola logistiky o.p.s. se zúčastnila Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha…

14. 1. 2019

Vánoční den na Vysoké škole logistiky o.p.s.

Dne 19. prosince 2018 se na půdě Vysoké školy logistiky o.p.s. v Přerově konal pod záštitou Akademického senátu tradiční Vánoční den VŠLG, kterého se zúčastnili studenti i akademičtí pracovníci vysoké školy. Členové akademického senátu zajistili výzdobu prostor školy, pohoštění s vánočním punčem a doprovodný zábavný program. Studenti 2. ročníku navazujícího magisterského presenčního studia prezentovali své návrhy inovativních obalů pro konkrétní […]

20. 12. 2018

Ing. Michal Bílý přijal pozvání VŠLG a představil GS1 Czech Republic

Přednáška Ing. Michala Bílého byla zaměřena na organizaci GS1, systém GS1 (kdo jsme a proč to děláme?), základní pojmy, standardní nosiče dat a standardy systému GS1 v logistice. Přednáška se uskutečnila 12. prosince 2018 od 11 hodin v posluchárně 104, VŠLG v Přerově. Ing. Michal Bílý je provozním ředitelem GS1 Czech, jeho odborným záběrem je metodika Systému GS1, řízení podpory […]

10. 12. 2018

Ohlédnutí za 7. mezinárodní konferencí Logistika – Ekonomika – Praxe 2018

Studenti VŠLG a odborná veřejnost měli možnost se 28. 11. 2018 zúčastnit mezinárodní konference, jejíž hlavním cílem byla prezentace znalostí a zkušeností vysokoškolských pracovníků, výzkumných pracovníků a odborníků z praxe z oblasti logistiky, dopravy a ekonomiky. Hlavním organizátorem této akce byl internetový časopis Logistický monitor se sídlem v Žilině. Letošní 7. ročník konference se poprvé konal v Přerově v prostorách partnerské Vysoké školy logistiky. Konference […]

4. 12. 2018