VŠLG
MENU

Den otevřených dveří již 2. února 2021

Zveme Vás na Den otevřených dveří v Přerově, který se uskuteční 2. února 2021 ve 14:00 hodin. Dny otevřených dveří probíhají v souladu s covid-19.                 Již nyní si můžete virtuálně prohlédnout prostory naší školy zde Individuální termín návštěvy školy: V současné době si lze domluvit individuální termín návštěvy školy za dodržení všech hygienických opatření […]

25. 1. 2021

Organizace výuky a studia na VŠLG od ledna 2021 v souvislosti s Covid-19

Prezenční zkoušky se mohou konat, a to za maximálního počtu 10 přítomných osob. VŠLG povoluje distanční zkoušení pouze ve výjimečných a odůvodněných případech. O způsobu vykonání zkoušky rozhoduje příslušný vyučující. Zkoušky jsou vypisovány v ISIS a student musí být ke zkoušce přihlášen. Na základě rozhodnutí rektora se zkouškové období zimního semestru akademického roku 2020/2021 prodlužuje do konce výuky letního […]

22. 1. 2021

Vysoká škola logistiky na Mapy Google

Společnost Google ve spolupráci s Vysokou školou logistiky aktualizovala internetovou mapovou aplikaci Mapy Google. Na konci roku 2020 byly vytvořeny záběry vnitřních prostor Vysoké školy logistiky. Nejen zájemci o studium se tak mohou podívat do přerovské vysoké školy, kterou spojuje historická budova a půdorys s moderním vybavením. Odkaz zde.

19. 1. 2021

Informace o veřejné zakázce „Kompetence 4.0“ pro zapojené svazy a asociace

Vytvořme společně nástroje a mechanismy k eliminaci dopadů „Průmyslu 4.0“ na vzdělávání a trh práce! Všichni víme, že firmy již dlouho bojují s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. V souvislosti s rozvojem nových technologií a zaváděním nových digitálních prvků, automatizací a robotizací, tedy procesem nazvaným „Průmysl 4.0“, bude tlak na kvalifikaci všech občanů v produktivním věku strmě stoupat. Vysoká škola logistiky, o.p.s. v Přerově se […]

18. 1. 2021

Uvažujete o studiu?

Vy se teď díváte dopředu, kam dál. Pokusím se vám pomoci tím, že já se ohlédnu zpět: Jak jsem se dostal k logistice? Vystudoval jsem obory zaměřené na komunikaci, automatizaci a řízení jak strojů, tak i procesů. Co je to ten proces? To slovo pochází z latiny a má význam postupného děje nebo změny, posloupnosti stavů systému, tedy […]

Režim na VŠLG od 25. 11. 2020: Do Vánoc se předpokládá on-line výuka

aktualizováno 18.12.2020 Na základě přetrvávajících výrazných omezení v souvislosti s nákazou Covid-19 se nepředpokládá do 22. 12. 2020 takové rozvolnění, které by umožnilo návrat prezenční výuky pro všechny studenty. Z tohoto důvodu bude na VŠLG pokračovat on-line výuka bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu prezenční i kombinované formy studia do 22. 12. 2020.  Od 23. 12. 2020 do 31. 12. 2020 je vyhlášeno v souladu s harmonogramem akademického roku rektorské volno. S účinností […]

18. 12. 2020

Konference Pokrokové metody v logistice

Konference Pokrokové metody v logistice je tradičním každoročním setkáním odborníků v logistice jak z firemní, tak i z akademické sféry. Letošní ročník se v původním jarním termínu nemohl uskutečnit, proto jsme konferenci přesunuli na začátek podzimu. Zveme všechny zájemce 14. října k účasti ať už aktivní, s příspěvkem, nebo pasivní, k vyslechnutí nových myšlenek. Bližší informace naleznete v letáku. Litujeme, že s ohledem na stávající pandemickou situaci a […]

15. 12. 2020

14. 12. 2020

Protiepidemický systém PES i pro vysoké školy

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Robert Plaga, Ph.D., představil v pondělí 16. listopadu 2020 opatření PES pro oblast školství, ZDE O protiepidemickém systému PES na webu ministerstva zdravotnictví https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes.

17. 11. 2020

Prodloužení on-line výuky

Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 12. října 2020 vydaným v souvislosti s epidemií koronaviru se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce, a to od  středy 14. října 2020 do 1. listopadu 2020. Z důvodu nepříznivého vývoje epidemie se prodlužuje zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce, a to do 20. listopadu 2020. Z hlediska organizace výuky na VŠLG dochází k prodloužení období bezkontaktní výuky v obou edukačních centech, a to do 20. listopadu […]

2. 11. 2020