VŠLG
MENU

Fakulta roku 2019

Vážené studentky, studenti, absolventky, absolventi, hlasování Fakulta Roku je prestižní anketou mezi studenty a čerstvými absolventy vysokých škol v České republice, hodnotí kvalitu výuky a prostředí pro výuku. Hlasujte zde  

11. 6. 2019

Absolventům magisterského studia

VŠB – Technická univerzita Ostrava a Vysoká škola logistiky o.p.s.  uzavřely v květnu rámcovou smlouvu o spolupráci. VŠB-TUO nabízí doktorské studium absolventům VŠLG. Seznam témat disertačních prací zaměřených na oblast logistiky je k dispozici na sekretariátu Katedry magisterského studia. Pedagogové VŠLG, které znáte, se na výchově Ph.D. studentů budou podílet v pozici školitele specialisty. Využijte možnost získat nejvyšší stupeň vysokoškolského vzdělání! […]

5. 6. 2019

Domluvte si individuální termín prohlídky naší školy

Nemůžete se rozhodnout na jakou vysokou školu se přihlásit? Odpovíme vám rádi na dotazy týkající se studia a života na škole. Přijďte si prohlédnou prostory naší školy. Individuální termín si můžete domluvit telefonicky – Ing. Ivana Kolářová – vedoucí studijního oddělení – kontakt – 724 764 585. Foto: učebny praktického výcviku

1. 6. 2019

Vzdělávání logistiků budoucnosti jako výzva

Pokračující proměna výrobních odvětví ovlivněná zejména tlakem na digitalizaci dat, využití umělé inteligence, komunikaci mezi stroji a celými technologiemi s sebou logicky přináší celou řadu nových požadavků na logistiku a na celý dodavatelský řetězec. Ten se musí postupně trendům vývoje zejména výrobních firem přizpůsobovat a projevit velkou dávku flexibility, kreativnosti a invence, aby mohl bezezbytku splnit očekávání svých zákazníků. […]

9. 5. 2019

Mezinárodní studentská vědecká odborná konference mSVOK2019

Konference mSVOK byla založena v roce 2017. 1. ročník uspořádal 2. a 3. května 2017 Ústav logistiky a dopravy Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií na Technickej univerzitě Košice na Slovensku; 2. ročník proběhl 9. a 10. května 2018 na Wydziałe Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego v Polsku a 3. ročník uspořádala 16. a 17. dubna 2019 Vysoká škola logistiky v Přerově, ČR jako společnou mezinárodní odbornou konferenci pro studenty logistických […]

30. 4. 2019

Logistika Vaše budoucnost

Vysoká škola logistiky o.p.s v Přerově a v Praze je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního typu, která jako jediná v ČR nabízí terciární vzdělání v jedinečném studijním programu Logistika. Hlavním cílem bakalářského a magisterského studijního programu je připravit odborníky pro řízení logistických procesů v oblasti materiálových toků a fyzické distribuce s využitím všech módů dopravy. V bakalářském studijním programu Logistika v prezenční […]

24. 4. 2019

Účast Vysoké školy logistiky na Dni české logistiky dne 11. 4. 2019

Letošní, již pátý, ročník Dne české logistiky se konal na Vysoké škole ekonomické v Praze ve Vencovského aule s netradičním pojetím. Hlavní i doprovodný program byl zaměřen na setkání vrcholových představitelů úspěšných českých i zahraničních firem aktivně zapojených do evropského a globálního dodavatelského řetězce se studenty vysokých škol a univerzit se studijními programy se zaměřením na logistiku. Konferenci zahájil prof. Ing. Václav […]

18. 4. 2019

Workshop matematické gramotnosti

Dne 15. 4. 2019 se na Vysoké škole logistiky uskutečnil workshop Krajského metodického kabinetu matematické gramotnosti za přítomnosti pedagogických pracovníků základních a středních škol. Akce byla realizována v rámci projektu implementace Krajského akčního plánu Olomouckého kraje, který realizuje Olomoucký kraj ve spolupráci s generálním partnerem Centrem uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje. Na setkání byla prezentována ukázková výuková hodina, které se účastnili studenti […]

msvok

College of Logistics organize a joint international conference for students of logistics disciplines. This year, the conferences will be held together: 3rd International Student Scientific Conference for students of Master and Bachelor Studies, and 4th year of the conference Advanced Methods in Logistics for Ph.D. Students and the industry partners. Conference will be held on […]

13. 4. 2019

Studium jako investice

Několik hodin týdně, které věnujete své profesní budoucnosti, vás může nasměrovat do nového oboru i na lépe placené místo. Jak (znovu) začít se studiem, radí Iveta Dočkalíková, garantka oboru Logistika služeb na Vysoké škole logistiky. Jestli vás při představě učení napadají jen samé nepříjemné věci, možná je čas tuto svou myšlenkovou konstrukci změnit. Pustit se do vysokoškolského studia, ať […]

12. 4. 2019