VŠLG
MENU

Zemřel prof. Ing. Ctirad Schejbal, CSc., dr.h.c.

Profesor Ctirad Schejbal se narodil 24. června 1936. Celý svůj profesní život zasvětil vědám o Zemi a logistice. Své odborné znalosti získal na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě v oboru geologie. Po krátkém působení v Jáchymovských dolech jako geolog dolu a vedoucí kamerální skupiny, se na Vysokou školu báňskou vrátil jako pedagog a vědeckovýzkumná pracovník. Své odborné znalosti a zkušenosti […]

24. 6. 2021

Provoz studijního oddělení v průběhu prázdnin

5. 7. 2021 – 31. 7. 2021  vždy úterý a čtvrtek v době od 8:00 – 14:00 hodin 2. 8. 2021 – 14. 8. 2021 budova školy je uzavřena 16. 8. 2021 – 31. 8. 2021 vždy pondělí a úterý v době od 8:00 – 11:30 hodin vždy středa a čtvrtek v době od 12:00 – 14:00 hodin Mimo uvedné úřední hodiny se lze domluvit individuálně na emailu studijni@vslg.cz nebo telefonicky […]

Dotazník k dopadům pandemie Covid-19

Vážené studentky, studenti. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyzvalo vysokoškolskou komunitu ke zpětné vazbě dopadů pandemie Covid-19 formou dotazníkového šetření. Zde je odkaz na dotazník pro vás, studenty, a zde výzva MŠMT. Here is link to questionnaire in English. Končící akademický rok byl výrazně jiný, jež akademické roky předchozí (s výjimkou části minulého letního semestru). Děkuji kolegům […]

22. 6. 2021

21. 6. 2021

11. 6. 2021

Provoz vysokých škol od 8. 6. 2021

Sjednocují se všechny možnosti prokazování negativního testu na COVID -19 nebo jeho náhrady, tedy i vysoké školy mohou akceptovat všechna potvrzení o testu, očkování a prodělání onemocnění dle bodu 8 MO č.j. MZDR 14600/2021-15/MIN/KAN. Dále se povoluje odložení ochrany dýchacích cest v průběhu výuky i zkoušení na vysokých školách za specifických podmínek dle bodu 3 MO č.j. MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN, […]

9. 6. 2021

Zapojení VŠLG do projektu KOMPETENCE 4.0

VŠLG je prostřednictvím svých odborníků zapojena do aktivit projektu Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce, zkráceně KOMPETENCE 4.0. Zapojení odborníků VŠLG spočívá v aktivitách spojených s identifikací a pojmenováváním nových dovedností, vznikajících v důsledku zavádění prvků Průmyslu 4.0. Výzkum probíhá ve spolupráci Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a […]

11. 5. 2021

Účast zástupců VŠLG na mezinárodním projektu SUSMILE

Česká logistická asociace ve spolupráci s VŠLG je zapojena do mezinárodním projektu Successful online learning for sustainable last mile logistics 2020-1-ES01-KA226-VET-096222 v rámci programu Erasmus+. Cílem mezinárodního projektu je připravit modelové příklady z logistiky pro studenty středních odborných škol se zaměřením na logistiku. Řešitelské konsorcium je sestavené z výzkumných institucí ze Španělska, Francie, Itálie a České republiky.

VŠLG na online veletrhu Doprava, logistika a manipulace

Vydavatelství Business Media CZ pořádá ve dnech 10. – 12. května na své platformě Veletrhy virtuálně on-line konferenci a výstavu Doprava, logistika a manipulace. Mezi dvacítkou přednášejících z nejvýznamnějších firem, výzkumu i státní správy daných oborů vystoupil rektor VŠLG prof. Ing. Václava Cempírka, Ph.D. s přednáškou na téma Nejmodernější trendy v logistice.