VŠLG
MENU

Provoz studijního oddělení v průběhu prázdnin

5. 7. 2021 – 31. 7. 2021  vždy úterý a čtvrtek v době od 8:00 – 14:00 hodin 2. 8. 2021 – 14. 8. 2021 budova školy je uzavřena 16. 8. 2021 – 31. 8. 2021 vždy pondělí a úterý v době od 8:00 – 11:30 hodin vždy středa a čtvrtek v době od 12:00 – 14:00 hodin Mimo uvedné úřední hodiny se lze domluvit individuálně na emailu studijni@vslg.cz nebo telefonicky […]

1. 8. 2021

Co se dnes vyplatí studovat

Logistika je nedílnou součástí života v běžných i nestandardních situacích. Na Vysoké škole logistiky v Přerově její taje odkrývají již více než 15 let. VŠLG je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního typu a je jedinou vysokou školou v České republice čistě zaměřenou na logistiku. Je také členem profesních sdružení a díky vysoké kvalitě výuky má mnoho partnerů z řad významných soukromých […]

22. 7. 2021

Zodpovědnost studentů a zaměstnanců na VŠLG po návratu ze zahraničí od 9. července

Na základě aktuálních protiepidemických opatření s účinností od 9. července 2021 je nutné informovat při vstupu do budov VŠLG o návratu ze zahraničí v předcházejících 14 dnech a prokázat se příslušným dokladem očkování – nemoc – test. Studenti a zaměstnanci se budou řídit tzv. cestovatelským semaforem ministerstva zdravotnictví, který je dostupný na https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/. V případě návratu ze zemí, které jsou v době […]

14. 7. 2021

2. 7. 2021

27. 6. 2021

Zemřel prof. Ing. Ctirad Schejbal, CSc., dr.h.c.

Profesor Ctirad Schejbal se narodil 24. června 1936. Celý svůj profesní život zasvětil vědám o Zemi a logistice. Své odborné znalosti získal na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě v oboru geologie. Po krátkém působení v Jáchymovských dolech jako geolog dolu a vedoucí kamerální skupiny, se na Vysokou školu báňskou vrátil jako pedagog a vědeckovýzkumná pracovník. Své odborné znalosti a zkušenosti […]

24. 6. 2021

Dotazník k dopadům pandemie Covid-19

Vážené studentky, studenti. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyzvalo vysokoškolskou komunitu ke zpětné vazbě dopadů pandemie Covid-19 formou dotazníkového šetření. Zde je odkaz na dotazník pro vás, studenty, a zde výzva MŠMT. Here is link to questionnaire in English. Končící akademický rok byl výrazně jiný, jež akademické roky předchozí (s výjimkou části minulého letního semestru). Děkuji kolegům […]

22. 6. 2021

Státní závěrečné zkoušky na naší škole

V měsíci červnu probíhaly na naší vysoké škole státní závěrečné zkoušky studentů bakalářského a navazujícího magisterského studia. Poslední šestý semestr uzavřel tříleté studium bakalářského programu Logistika se ke státním závěrečným zkouškám, jejichž součástí byla obhajoba bakalářské práce, přihlásilo celkem 68 studentů, z nichž ve studijním oboru Dopravní logistika vykonalo státní závěrečnou zkoušku úspěšně 44 studentů, v oboru [...]

21. 6. 2021

11. 6. 2021

Provoz vysokých škol od 8. 6. 2021

Sjednocují se všechny možnosti prokazování negativního testu na COVID -19 nebo jeho náhrady, tedy i vysoké školy mohou akceptovat všechna potvrzení o testu, očkování a prodělání onemocnění dle bodu 8 MO č.j. MZDR 14600/2021-15/MIN/KAN. Dále se povoluje odložení ochrany dýchacích cest v průběhu výuky i zkoušení na vysokých školách za specifických podmínek dle bodu 3 MO č.j. MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN, […]

9. 6. 2021