VŠLG
MENU

Automatizace a robotizace v logistice? Ano!

29.05.2020

Stále více se ukazuje důležitost správně organizovat a řídit procesy ve firmách i celé společnosti. Průmysl 4.0, o kterém se již delší dobu hovoří a jeho principy jsou průběžně zaváděny v mnoha oblastech lidských aktivit. Řekne-li se dnes logistika, většina si představí kamiony na silnici dopravující všechno možné mezi logistickými centry i firmami. Právě skladové hospodářství umožňuje reagovat na mimořádné situace v zásobování, jak jsme viděli od března všude kolem nás.

Právě skladové hospodářství a jeho procesy jsou připraveny pro automatizaci a robotizaci. Zamýšlí se nad tím i Týdeník Ekonom v článku Koronavirová krize urychlí nástup robotů do skladů. Jednoznačně z něj vyplývá rostoucí potřeba odborníků, kteří se budou orientovat v logistice a také v informatice. Tedy přesně takové, jejichž odbornost odpovídá profilu absolventa studijního oboru Logistika ve specializaci Informatika pro logistiku. Automatizaci a robotizaci nelze dělat dobře bez znalostí logistiky a zlepšovat logistiku nelze bez znalostí informatiky, kam automatizace i robotizace bezesporu patří. O tom, že naši studenti se v této oblasti orientují svědčí i to, že na výše uvedený článek upozornil jeden z letošních diplomantů.

Vysoká škola logistiky vychovává studenty v bakalářském programu Logistika ve specializacích Logistika v dopravě, Logistika ve službách i Informatika pro logistiku. V navazujícím magisterském studiu se pak v rámci oboru Logistika mohou zaměřit na oblast dopravy nebo výroby. Logistika není jen nápis na kamionu, je to způsob myšlení a řízení věcí kolem nás.
A přijímací řízení je stále otevřeno.

Vše zdárně zvládnout to je teď důležité.

doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym – prorektor pro strategii a rozvoj