Prof. Ing. et Ing. Dušan Halásek, CSc. působil na Vysoké škole logistiky od jejího vzniku. Díky svému odbornému zaměření byl prvním garantem studijní specializace Logistika služeb v rámci studijního oboru Logistika. Dnes je tato specializace akreditována jako Logistika ve službách. Vedl katedru ekonomických, právních a společenských disciplin. Kromě svého pedagogického působení na VŠLG je prof. Halásek autorem významných odborných publikací.

Profesor Dušan Halásek zemřel 18. července 2022. Nezapomeneme.