Konference Pokrokové metody v logistice je tradičním každoročním setkáním odborníků v logistice jak z firemní, tak i z akademické sféry. Letošní ročník je už v pořadí 8. Zveme všechny zájemce 4. května k účasti ať už aktivní, s příspěvkem, nebo pasivní, k vyslechnutí nových myšlenek. Bližší informace naleznete v letáku.

Za organizační výbor doc. Oldřich Kodym