Zajímá Vás, jak vypadají prostory VŠLG? Chcete poznat prostředí, kde probíhá výuka? Chcete se setkat se zástupci školy? Pak se na Vás těšíme na Dnu otevřených dveří Vysoké školy logistiky. Zájemci o studium mohou získat potřebné informace a prohlédnout si výukové prostory. Během návštěvy probíhá prezentace, ve které se seznámíte se základními informacemi o průběhu a formách studia, o organizaci akademického roku, o uplatnění absolventů naší vysoké školy apod. Budete mít možnost prohlédnout si auly, učebny, studovnu, knihovnu a další zázemí na naší vysoké škole.

Zveme Vás na Den otevřených dveří v Přerově, který se uskuteční 25. 11. 2023 v době od 8:30 do 11:30 hodin v budově Vysoké školy logistiky v Přerově na ulici Palackého 1321/25.

Individuální termín návštěvy školy:
V současné době si lze domluvit individuální termín návštěvy školy na kontaktním emailu: studijni@vslg.cz