VŠLG
MENU

Absolventům magisterského studia

05.06.2019

VŠB – Technická univerzita Ostrava a Vysoká škola logistiky o.p.s.  uzavřely v květnu rámcovou smlouvu o spolupráci.

VŠB-TUO nabízí doktorské studium absolventům VŠLG. Seznam témat disertačních prací zaměřených na oblast logistiky je k dispozici na sekretariátu Katedry magisterského studia. Pedagogové VŠLG, které znáte, se na výchově Ph.D. studentů budou podílet v pozici školitele specialisty.

Využijte možnost získat nejvyšší stupeň vysokoškolského vzdělání!

doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym

prorektor pro strategii a rozvoj