VŠLG
MENU

127. zasedání Pléna České konference

09.09.2014

České konference rektorů se zúčastnil ministr školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcel Chládek, MBA, se svými náměstky Prof. Ing. Jaromírem Veberem, CSc., a JUDr. PhDr. Petrem Mlsnou, Ph.D. Informace…