VŠLG
MENU

Změny v rozvrhu

Bakalářské studium

rozvrh beze změn

Navazující magisterské studium

rozvrh beze změn

 

 

Bakalářské studium:

rozvrh beze změn

Navazující magisterské studium:

rozvrh beze změn

 

Bakalářské studium

rozvrh beze změn

Navazující magisterské studium

rozvrh beze změn

2. ročník DOL – z důvodu nemoci přednášejícího došlo k úpravě rozvrhu hodin ve čtvrtek 21. 2. 2019. Původně plánovaná výuka předmětu Dopravní logistika/p/c – přednášející doc. Šaradín je nahrazena výukou předmětu Logistika silniční a letecké dopravy/p/c – přednášející dr. Turek.

Změna je zapracovaná do rozvrhu hodin.