VŠLG
MENU

Navazující magisterské studium

Vysoká škola logistiky o.p.s. si klade za cíl rozšířit nabídku vysokoškolského vzdělávání bakalářským programem B3713 Logistika a na něj navazující magisterský program N3713 Logistika.
Hlavním cílem
 studijního programu je připravit odborníka pro konkrétní profese v různých částech logistických řetězců, v oblasti dopravy a přepravy, služeb, informačního managementu a cestovního ruchu.

Pro bakaláře, kteří studium ukončí státní závěrečnou zkouškou je nabízeno pokračování v navazujícím magisterském studiu ve studijním programu N3713 Logistika. Doba studia 2 roky a úspěšný absolvent získává titul inženýr.
Absolventi tohoto oboru využívají v navazujícím magisterském studiu už získané poznatky z předmětů bakalářského studia pro prohloubení znalostí z ekonomie, logistiky a práva, ale současně se aktivně seznamují s technickými objekty logistických řetězců a se základy principů i moderními prostředky technického i organizačního řízení logistických systémů .
Pro studenty bakalářského stupně z jiných škol je vytvořen prostor pro volbu oborových předmětů i z prostoru bakalářského studia VŠLG, ve kterých získají potřebné speciální znalosti z oblasti dopravní logistiky, logistiky služeb, logistiky cestovního ruchu nebo informačního managementu.

Studijní obor Logistika

Cílem magisterského studia oboru Logistika je připravit absolventa k samostatnému řešení úloh inženýrského charakteru v oborech zajišťovaných VŠLG.
Absolvent je po získání úplného inženýrského vzdělání schopen: analyzovat existující logistické systémy z řídícího, informačního, ekonomického a manažerského hlediska a vyhledávat jejich případná slabá místa, syntetizovat nové podsystémy logistických systémů a tyto systémy řídit.