VŠLG
MENU

Otevřené studijní plány pro AR 2018/2019

Předměty bakalářského i navazujícího magisterského studia:

Bakalářské studium

Obor – Dopravní logistika – Vyučované předměty v AR 2018/2019
Obor – Informační managemen – Vyučované předměty v AR 2018/2019
Obor – Logistika cestovního ruchu – Vyučované předměty v AR 2018/2019
Obor – Logistika služeb – Vyučované předměty v AR 2018/2019
Specializace – Informatika pro logistiku – Vyučované předměty v AR 2018/2019

Navazující magisterské studium

Obor – Logistika – Vyučované předměty v AR 2018/2019