VŠLG
MENU

Vybavení školy

kola má dostatečný počet odborných učeben, které jsou velmi dobře vybaveny moderními pomůckami.

Všechny učebny jsou vybaveny moderním nábytkem, ve všech učebnách se využívají bílé tabule. Každá učebna ve škole je vybavena PC pro vyučujícího, který je připojen do školní sítě i na internet. Přednášející mohou využívat materiály umístěné na discích na souborovém serveru. Současně přednášející provádí zápis do elektronického indexu v systému ISIS. Do systému ISIS vyučující elektronicky zaznamenává i hodnocení v průběhu celého školního roku.

V jedenácti učebnách je PC připojen na dataprojektor. Dalším vybavením učeben s PC jsou také reproduktory. Kromě pevně umístěných projektorů je ve škole využíván pojízdný stojan, na kterém je trvale umístěn notebook, dataprojektor, DVD, vizualizér a reproduktory. Celý systém je vzájemně propojen a vyučující jej snadno obsluhují. Dále je k dispozici přenosný notebook a dataprojektor.

Odborné učebny

Posluchárna

Slouží pro výuku více studentů současně, zejména při přednáškách.

  • Je vybavena dataprojektory.
  • Její kapacita je 88 míst.
Posluchárna

Počítačové učebny

Slouží pro výuku více studentů současně, zejména při přednáškách.

  • Je vybavena dataprojektory.
  • Její kapacita je 88 míst.

Knihovna

  • Půjčování knih a denního tisku.
  • Dále nabízí kopírování, výrobu kroužkové vazby, možnost přístupu na internet.
  • Otevřeno pondělí – pátek 8:00 – 11:00 a 12:00 – 15:00 hod.

Pro studenty

Studentské centrum (ICT)

  • Volně přístupných 20 počítačů.

Nápojové a svačinkové automaty

  • Pro studenty jsou k dispozici nápojové automaty (studené a teplé nápoje) a svačinkový automat.

Kopírky

  • Pro studenty jsou v budově VŠLG k dispozici tři kopírky – jedna v první patře na chodbě, druhá ve ruhém patře v knihovně a třetí na chodbě ve třetím patře.