VŠLG
MENU

Členové katedry bakalářského studia

Vedení katedry

Ing. et Ing. Iveta Dočkalíková, Ph.D.

Místnost: 210A

Vedoucí Katedry bak. studia, garant oboru Logistika služeb

Ing. Blanka Kalupová

Místnost: 304

Zástupkyně vedoucí Katedry bakalářského studia

Ing. Martina Smékalová

Místnost: 212

Tajemnice Katedry bakalářského studia

Profesoři

prof. Ing. Miloslav Seidl, Ph.D

Místnost: 303

Profesor, garant oboru Dopravní logistika

prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.

Místnost: 405

Prorektor pro vzdělávání, garant předmětu Logistika

prof. Ing. Daniela Marasová, CSc.

Místnost: 212

Profesor

Docenti

doc. Ing. Michal Balog, CSc.

Místnost: 303

Docent

doc. Ing. Josef Kubík, Ph.D.

Místnost: 409

Docent, garant oboru Logistika cestovního ruchu

Odborní asistenti

Ing. Veronika Bučková, Ph.D.

Místnost: 412

Odborný asistent

Ing. et Ing. Iveta Dočkalíková, Ph.D.

Místnost: 210A

Vedoucí Katedry bak. studia, garant oboru Logistika služeb

Mgr. Ludmila Floková

Místnost: 304

Odborný asistent

Ing. Blanka Kalupová

Místnost: 304

Zástupkyně vedoucí Katedry bakalářského studia

Ing. Libor Kavka, Ph.D.

Místnost: 404

Odborný asistent

Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů

Ing. Hana Neradilová

Místnost: 204A

Odborný asistent

Ing. Michal Turek, Ph.D.

Místnost: 203

Odborný asistent

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D.

Místnost č. 409

Odborný asistent

Externí pracovníci

Přerov

Mgr. Djamila Bekhedda

Přerov

Extermí pracovníci

Mgr. Miriam Delongová

Přerov

Extermí pracovníci

JUDr. Olga Kapplová, Ph.D.

Přerov

Extermí pracovníci

Mgr. et Mgr. Jan Rája

Přerov

Extermí pracovníci

Ing. Marta Štěpánková

Přerov

Extermí pracovníci

Mgr. Pavla Záchelová

Přerov

Extermí pracovníci

Praha

Mgr. Markéta Bedoya

Praha

Extermí pracovníci

Mgr. Irina Zajícová

Praha

Extermí pracovníci

PhDr. Petr Loužil

Praha

Extermí pracovníci

doc. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D.

Externí pracovníci

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě