VŠLG
MENU

Zúčastníme se veletrhu vdělávání Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2019, Vysoká škola logistiky o.p.s. expozice č. 3

Nově Vás zveme na tradiční sérii Evropských veletrhů pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus, tentokrát nově do Bratislavy! Významná studentská akce pod názvem Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2019 naváže na úspěšnou tradici pořádání studentských veletrhů Akadémia & Vapac Bratislava. Veletrh proběhne v tradičním zářijovém termínu, ve dnech 24. až 26. 9. 2019. Novým místem konání bude výstaviště Incheba Expo Bratislava, hala D. Veletrh bude […]

9. 9. 2019

Vstupujeme do IT Clusteru

Vysoká škola logistiky vstupuje do sdružení podnikatelských subjektů a vzdělávacích institucí v oblasti informačních a komunikačních technologií IT Cluster. Mezi hlavní pilíře a aktivity klastru patří: Příprava lidských zdrojů: V úzké spolupráci se vzdělávacími institucemi vytvářet prostředí pro všestranný rozvoj odborníků v oblasti IT s cílem zajistit rozvoj lidských zdrojů nejen pro členy sdružení. Řešení inovačních projektů: Vytvářet potenciál pro […]

26. 8. 2019

Smuteční oznámení – prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc.

Oznamujeme všem, že nás dne 16. 8. 2019 navždy opustil pan prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc., první rektor Vysoké školy logistiky o.p.s. v Přerově. Profesor Vladimír Strakoš se narodil 5. srpna 1934. Celý svůj profesní život zasvětil řízení, automatizaci a logistice. Své odborné znalosti a zkušenosti předával od konce padesátých let studentům Vysoké školy báňské v Ostravě postupně na Fakultě strojní, […]

19. 8. 2019

Když se klávesnice může stát zbraní

Naši absolventi působí na důležitých pozicích ve firmách. Ing. Jozef Šereg, DiS. zpracoval a obhájil diplomovou práci s tématem Zabezpečení informačního systému dopravní firmy. Tím úspěšně ukončil magisterské studium na VŠLG, které absolvoval v kombinované formě. Téma jeho diplomové práce bylo úzce spojeno s jeho pracovním zaměřením. Své znalosti a dovednosti z firmy rozšířil o to, co získal v rámci studia oboru Logistika, […]

13. 8. 2019

Úspěšně jsme prezentovali své příspěvky na 19. konferenci SGEM

Další rok v řadě využila Vysoká škola logistiky možnost prezentovat práci svých pedagogů na mezinárodním poli na konferenci SGEM 2019. SGEM je mezinárodní multioborová vědecká geokonference. Jednání probíhají ve 28 odborných sekcích. Na konferenci bylo letos přijato 1657 příspěvků, které jsou oponovány a publikovány v konferenčních sbornících a indexovány v citačních databázích Clarivate (WoS), Scopus a dalších. VŠLG publikovala 4 příspěvky, jejichž anotace […]

12. 7. 2019

Promoce oboru Informační management

V sobotu 29. června absolvovali slavnostní promoční akt a obdrželi diplom absolventi studijního oboru Informační management studijního programu Logistika. Státní závěrečnou zkoušku úspěšně absolvovalo všech 8 přihlášených studentů. Dalších 5 studentů oboru absolvuje státní zkoušku v září. Témata obhájených závěrečných prací měly široký odborný záběr: Implementace vybraných modulů informačního systému do prostředí konkrétního zákazníka Informační podpora provozu nabíjecích stanic […]

8. 7. 2019

Úřední hodiny studijního oddělení v průběhu letních prázdnin

Vážení studenti, studijní oddělení bude v Přerově v průběhu letních prázdnin otevřen takto: 1. – 22. 7. 2019 a 5. 8. – 30. 8. 2019 ÚTERÝ 8:00 – 11:00 13:00 – 15:00 STŘEDA 8:00 – 11:00 13:00 – 15:00 ČTVRTEK 8:00 – 11:00 13:00 – 15:00 Studijní oddělení v EC Praha bude v průběhu letních prázdnin uzavřeno. Studenti mohou využít telefonický kontakt – Ing. […]

1. 7. 2019

Studentský život na VŠLG v červnu

V červnu se na naší vysoké škole konaly státní závěrečné zkoušky studentů bakalářského a navazujícího magisterského studia. Úspěšní studenti tak završili své studium na naší škole. Střípky z jejich státnicových dnů…

Prezentujeme své příspěvky na 19. konferenci SGEM

Další rok v řadě využívá Vysoká škola logistiky možnost prezentovat práci svých pedagogů na mezinárodním poli. Letos jde o následující příspěvky: V sekci Informatics to je příspěvek Digital Twins in the Production Organization autorů doc. O. Kodym, Dr. L. Kavka, Dr. L. Tvrdoň a doc. Z. Čujan; V sekci Hydrology and Water Resources to je příspěvek Flood Evacuation Modeling […]

Projekt Fakulta Roku 2019 se blíží ke konci!

Vážené studentky, studenti, absolventky, absolventi, hlasování Fakulta Roku je prestižní anketou mezi studenty a čerstvými absolventy vysokých škol v České republice, hodnotí kvalitu výuky a prostředí pro výuku. Hlasujte zde  

24. 6. 2019