VŠLG
MENU

Když se klávesnice může stát zbraní

Naši absolventi působí na důležitých pozicích ve firmách. Ing. Jozef Šereg, DiS. zpracoval a obhájil diplomovou práci s tématem Zabezpečení informačního systému dopravní firmy. Tím úspěšně ukončil magisterské studium na VŠLG, které absolvoval v kombinované formě. Téma jeho diplomové práce bylo úzce spojeno s jeho pracovním zaměřením. Své znalosti a dovednosti z firmy rozšířil o to, co získal v rámci studia oboru Logistika, […]

13. 8. 2019

Úspěšně jsme prezentovali své příspěvky na 19. konferenci SGEM

Další rok v řadě využila Vysoká škola logistiky možnost prezentovat práci svých pedagogů na mezinárodním poli na konferenci SGEM 2019. SGEM je mezinárodní multioborová vědecká geokonference. Jednání probíhají ve 28 odborných sekcích. Na konferenci bylo letos přijato 1657 příspěvků, které jsou oponovány a publikovány v konferenčních sbornících a indexovány v citačních databázích Clarivate (WoS), Scopus a dalších. VŠLG publikovala 4 příspěvky, jejichž anotace […]

12. 7. 2019

Promoce oboru Informační management

V sobotu 29. června absolvovali slavnostní promoční akt a obdrželi diplom absolventi studijního oboru Informační management studijního programu Logistika. Státní závěrečnou zkoušku úspěšně absolvovalo všech 8 přihlášených studentů. Dalších 5 studentů oboru absolvuje státní zkoušku v září. Témata obhájených závěrečných prací měly široký odborný záběr: Implementace vybraných modulů informačního systému do prostředí konkrétního zákazníka Informační podpora provozu nabíjecích stanic […]

8. 7. 2019

Úřední hodiny studijního oddělení v průběhu letních prázdnin

Vážení studenti, studijní oddělení bude v Přerově v průběhu letních prázdnin otevřen takto: 1. – 22. 7. 2019 a 5. 8. – 30. 8. 2019 ÚTERÝ 8:00 – 11:00 13:00 – 15:00 STŘEDA 8:00 – 11:00 13:00 – 15:00 ČTVRTEK 8:00 – 11:00 13:00 – 15:00 Studijní oddělení v EC Praha bude v průběhu letních prázdnin uzavřeno. Studenti mohou využít telefonický kontakt – Ing. […]

1. 7. 2019

Studentský život na VŠLG v červnu

V červnu se na naší vysoké škole konaly státní závěrečné zkoušky studentů bakalářského a navazujícího magisterského studia. Úspěšní studenti tak završili své studium na naší škole. Střípky z jejich státnicových dnů…

Prezentujeme své příspěvky na 19. konferenci SGEM

Další rok v řadě využívá Vysoká škola logistiky možnost prezentovat práci svých pedagogů na mezinárodním poli. Letos jde o následující příspěvky: V sekci Informatics to je příspěvek Digital Twins in the Production Organization autorů doc. O. Kodym, Dr. L. Kavka, Dr. L. Tvrdoň a doc. Z. Čujan; V sekci Hydrology and Water Resources to je příspěvek Flood Evacuation Modeling […]

Projekt Fakulta Roku 2019 se blíží ke konci!

Vážené studentky, studenti, absolventky, absolventi, hlasování Fakulta Roku je prestižní anketou mezi studenty a čerstvými absolventy vysokých škol v České republice, hodnotí kvalitu výuky a prostředí pro výuku. Hlasujte zde  

24. 6. 2019

Absolventům magisterského studia

VŠB – Technická univerzita Ostrava a Vysoká škola logistiky o.p.s.  uzavřely v květnu rámcovou smlouvu o spolupráci. VŠB-TUO nabízí doktorské studium absolventům VŠLG. Seznam témat disertačních prací zaměřených na oblast logistiky je k dispozici na sekretariátu Katedry magisterského studia. Pedagogové VŠLG, které znáte, se na výchově Ph.D. studentů budou podílet v pozici školitele specialisty. Využijte možnost získat nejvyšší stupeň vysokoškolského vzdělání! […]

5. 6. 2019

Domluvte si individuální termín prohlídky naší školy

Nemůžete se rozhodnout na jakou vysokou školu se přihlásit? Odpovíme vám rádi na dotazy týkající se studia a života na škole. Přijďte si prohlédnou prostory naší školy. Individuální termín si můžete domluvit telefonicky – Ing. Ivana Kolářová – vedoucí studijního oddělení – kontakt – 724 764 585. Foto: učebny praktického výcviku

1. 6. 2019

Vzdělávání logistiků budoucnosti jako výzva

Pokračující proměna výrobních odvětví ovlivněná zejména tlakem na digitalizaci dat, využití umělé inteligence, komunikaci mezi stroji a celými technologiemi s sebou logicky přináší celou řadu nových požadavků na logistiku a na celý dodavatelský řetězec. Ten se musí postupně trendům vývoje zejména výrobních firem přizpůsobovat a projevit velkou dávku flexibility, kreativnosti a invence, aby mohl bezezbytku splnit očekávání svých zákazníků. […]

9. 5. 2019